Vyšla Jeruzalémská bible

5. prosinec 2009

Rok 2009 vejde do dějin jako rok biblických překladů. Na jaře vyšla Bible pro 21. století, v létě tzv. Studijní překlad Bible a teď na podzim to je kompletní jednosvazkové vydání Jeruzalémské bible. Slavnostního večera u příležitosti představení tohoto díla veřejnosti se zúčastnil Petr Vaďura.

V pondělí 30. listopadu bylo v Praze slavnostně představeno jednosvazkové vydání Jeruzalémské bible. Po třicetileté překladatelské a ediční práci ji vydalo vydavatelství Krystal OP ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím. Čím se Jeruzalémská bible od ostatních biblických překladů liší? Shrnuje Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství:

"Hlavní odlišnost české Jeruzalémské bible od jejích dvou kolegyň narozených v letošním roce spočívá v klasické katolické přidané hodnotě: ve výkladu, komentářích, poznámkách, úvodech, které nás orientují v často nepřehledném biblickém terénu."

Představení Jeruzalémská bible v klášteře dominikánů v Praze

Hlavními překladateli z francouzského originálu byli manželé Halasovi. Jeruzalémskou bibli překládali už v době komunismu a Sametová revoluce jim paradoxně jejich překladatelské úsilí zkomplikovala. Více profesor František X. Halas:

"Když jsem měl jít jako velvyslanec do Říma, pan prezident se mě mimo jiné zeptal, jak pokračujeme. Odpověděl jsem: ,No, kdyby nebylo Sametové revoluce, pokračovali bychom rychleji, ale zaplať Pán Bůh za Sametovou revoluci.'"

Václav Havel, manželé Halasovi a Benedikt Mohelník při prezentaci Jeruzalémská bible

Původní francouzské vydání Jeruzalémské bible vychází z více než stoleté práce Jeruzalémské biblické školy. Dominikáni v této škole jsou uznávanými odborníky v oblasti biblické archeologie, ale také znalci obrovského množství biblických rukopisů. Více o tom královéhradecký biskup Dominik Duka:

"I anglofonní svět první překlad Jeruzalémské bible převzal přes francouzský překlad. Co bylo toho důvodem? My jsme věděli, že Francouzi nepřekládají kritický text hebrejské Kittelovy Bible, ale že mají své pracovní verze, ke kterým se my vzhledem k železné oponě nikdy nemůžeme dostat."

Václav Havel (uprostřed) při prezentaci Jeruzalémská bible

Jeruzalémská bible patří mezi tzv. katolické překlady. A protože na slavnostním večeru u příležitosti vydání Jeruzalémské bible byl přítomen nově zvolený předseda Ekumenické rady církví a současně synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, zajímalo nás, zda o nový biblický překlad budou mít zájem i evangelíci:

"V České republice teď máme během pár let čtyři pět překladů k používání a nemá cenu zahajovat soutěž, který z nich je nejlepší. Žádný z nich není nejlepší, protože nejlepší je ten originál. A stejně ani ten originál není cílem. Cílem je porozumět, co Pán Bůh dává nám lidem a co nám přináší."

Čestným hostem na slavnosti, která se v pondělí 30. listopadu konala u příležitosti vydání Jeruzalémské bible, byl i Václav Havel s chotí. Jaký vliv mají podle něj nové biblické překlady na českou veřejnost?

Prezentace Jeruzalémské bible

"Já myslím, že to má vliv velký, ale ten vliv se nepozná podle počtu zítra prodaných výtisků. To je opravdu dlouhodobý vklad do kulturního povědomí společnosti."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio