Výstava Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek

15. červenec 2012

Od dubna je pro veřejnost opět otevřena Jubilejní synagoga v pražské Jeruzalémské ulici. Tato jedna z nejkrásnějších synagog v Praze byla postavena roku 1906 a představuje unikátní spojení maurského a secesního stylu z počátku 20. století. Návštěvníci zde mohou zhlédnout nejen jedinečný interiér, ale i pozoruhodnou expozici zachycující život pražské židovské obce od konce války do současnosti.

Výstava nazvaná „Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek“ zachycuje za pomoci unikátních fotografií a dokumentů klíčové okamžiky moderní historie pražské židovské obce. Pro zájemce o dějiny města, ať již turistů či obyvatel Prahy, tak doplňuje dosud chybějící část chronologie židovské přítomnosti v hlavním městě.

Mnozí z těch, kdo již výstavu zhlédli, žili předtím nejspíše v představě, že dějiny pražských židů skončily za války vyvražděním většiny obyvatel označených za neárijce. Navzdory genocidě ale Židé z Prahy nezmizeli. Zkoumání dosud opomíjené poválečné doby přitom nabízí mnohá poučení důležitá i pro dnešek: Židovská obec byla vždy zrcadlem i většinové společnosti.

Fotografie z výstavy Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek

Poválečný život přinesl přeživším šoa novou, tentokrát rudou totalitu, která se záhy rozhodla využívat osvědčených mechanismů nacistické rasové propagandy pro své vlastní cíle. Díky spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů získal tvůrce výstavy, dokumentarista Martin Šmok, fascinující materiály o akcích Státní bezpečnosti proti jednotlivcům i proti židovské obci samotné.

Pokrytím rozsáhlého časového úseku se staly patrnými období naděje i beznaděje, a také příběhy hrdinů, kteří na své hrdinství doplatili. Mnohé informace získané při dlouhodobém výzkumu v soukromých archívech na třech kontinentech jsou zveřejňovány vůbec poprvé.

Návštěvník výstavy tak může spatřit unikátní sérii fotografií Jana Lukase, pořízenou v pražských synagogách na přelomu 50. a 60. let. Žádné jiné podobné soubory neexistují. Tehdejší vrchní rabín Gustav Sicher totiž Lukasovi povolil fotografovat i o židovských svátcích, kdy je jinak v synagogách jakékoliv fotografování přísně zakázáno.

Dosud neznámé byly i barevné fotografie Allena Ginsberga, slavného krále Majáles z roku 1965, zachycující básníka s jeho pražskými přáteli u hrobu rabiho Löwa.

Výstava Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek

Součástí výstavy v pražské Jubilejní synagoze je také projekce dokumentárního filmu „Židé v Československu“ z roku 1947 a záznam interview s někdejším izraelským velvyslancem v Praze Arjem Kubovym. Ten na konci roku 1952 vysvětloval divákům americké televize situaci Židů za železnou oponou.

Výstava umístěná na ženské galerii synagogy v Jeruzalémské ulici je otevřena denně kromě sobot a židovských svátků až do 31. října, vždy od 11 do 17 hodin. Novinkou jsou večerní prohlídky od 19 hodin. Ta nejbližší se bude konat ve středu 1. srpna a dále 5. září a 8. října.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio