Vznik Jednoty bratrské

22. únor 2009

Na počátku bylo Slovo... (1/10) Nejprodávanější knihou v dějinách lidstva je bezkonkurenčně Bible. Je také knihou, která se stala jedním ze základů západní civilizace. Výrazně ovlivnila evropské i české dějiny a mnoho myslitelů všech dob. Stala se základem konceptu svobodné společnosti a individuálních lidských práv. Po celá staletí se jí v mnoha koutech světa dovolávali nejrůznější ideologové i demokraté, a když se ji nejrůznější totalitní režimy pokusily nahradit vlastními verzemi "svatých písem", skončil jejich experiment katastrofou. Mezi četnými překlady Bible má v českých dějinách zcela jedinečné místo Bible Kralická. A právě jí je věnován desetidílný cyklus s názvem Na počátku bylo Slovo... První část se zabývá vznikem Jednoty bratrské. Jejím hostem je církevní historik Jiří Just.

Ukázky z dobových textů četli Markéta Potužáková a Přemysl Rut. Režii měla Teresie Bečková.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio