Vzniká křesťanská univerzita - Christian College

Křesťanství je po staletí spojeno se snahami o vzdělání. Ostatně církev stála u zrodu mnoha věhlasných univerzit, včetně pražské Karlovy. Nyní skupina nadšenců připravuje vznik soukromé vysoké školy, která má klást důraz na křesťanské hodnoty.

Christian College chce být křesťanskou univerzitou, tedy vrcholným centrem vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Alespoň tak si to představují její zakladatelé - mezi nimi i Tomáš Evan. Škola podle něj bude pochopitelně otevřená všem studentům, tedy i nevěřícím.

"Jde o to, že bychom chtěli ten křesťanský étos přinést do vysokého školství tak, jak tam vždycky byl. Třeba první univerzita v Boloni vznikla právě pouze v křesťanském civilizačním okruhu a my máme pocit, že za uplynulá staletí se ta křesťanskost vysokých škol, zejména ve 20. století, trošku ztrácí."

Zakladatelé Christian College by chtěli začít učit své studenty už v říjnu příštího roku. Zatím jsou ale stále ještě velmi opatrní. Pořád chybí spousta technických a administrativních formalit a v dnešní době ekonomické krize je taky čím dál těžší shánět peníze na celý projekt.

Pod hlavičkou Christian College se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil seminář na téma "Směry ekonomického myšlení a současnost"

"Snažíme se napsat co nejlepší studijní plány předmětů. Je to všechno v pohybu a doufáme a věříme, že by to mohlo být příští rok, ale jistota tady samozřejmě není."

A co se bude na Christian College vyučovat? Jak říká Tomáš Evan, nabízela se řada oborů a škola chce navazovat i na to, co se učí na vyšších odborných školách.

"Nakonec jsme se rozhodli začít s těmi, které, jak doufáme, máme nejlépe připraveny, a těmi jsou ekonomie a management. A něco, čemu říkáme správa měst a obcí - což je technicko-manažerský předmět pro správu majetku."

Celý první školní rok chtějí na Christian College věnovat kritickému myšlení a osvojení si základů křesťanské vzdělanosti.

"To znamená, že s tím samotným oborem chceme začít až po roce studia. Zkrátka, chceme studenty připravit na obecné věci, které člověk v životě potřebuje. Chceme je naučit psát a číst. Ono to zní zvláštně, ale pravda to je, protože vy musíte vědět, jak číst odborný text, jak se učit a jak kriticky myslet a zároveň jim chceme nabídnout nějakou hodnotovou orientaci, která ke křesťanství neodmyslitelně patří."

Škola by měla sídlit v Terezíně, kde má vzniknout i celý campus. Terezínští jsou sice myšlenkou nadšeni, budovy jsou také k dispozici, ale na jejich rekonstrukci chybí peníze. Začne se tedy v Praze v pronajatých prostorách. A protože Christian College bude soukromé zařízení, bude se platit školné.

"Začít školu není žádná legrace. A protože jsme nový subjekt, tak musíme začít hodně opatrně, ale na druhou stranu nemůžeme si jít dlouhodobě pod náklady. Nějakých 24, 25 nebo 26 tisíc korun za semestr je minimum, které můžeme nabídnout."

Škola chce vzdělávat studenty tak, aby se stali křesťanskými profesionály ve svých oborech, ať už budou pracovat v civilním zaměstnání, nebo v církvích.

Internetové stránky Christian College najdete na adrese www.jinaskola.cz.