Winkler

4. červen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Příjmení Winkler je obyvatelské, vzniklo z místních jmen jako Winkel, Winkl, Winkeln nebo ze složenin jako Winkeldorf, Winkelhäuser apod. Mnoho obcí s tímto jménem leží v Bavorsku a Rakousku, v jejich základu je apelativum Winkel, tj. „kout“, „roh“, ale i „soutok“ nebo „zapadlé místo“.

Příjmení Winkler by mohlo též souviset s apelativem Winkler ve významu „obchodník prodávající ve výklenku“, případně někdo, „kdo bydlel ve výklenku“. Winkler je příjmení u nás rozšířené, nosí jej 1 516 obyvatel.

Použitá literatura:

J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 227, s. 231, s. 276; D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2004, s. 219

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio