Z lásky k lidem – takový podtitul nesou oslavy stého výročí Charity

9. červenec 2022

Charita Česká republika si připomíná sté výročí od svého vzniku. Oslavy jubilea mají podtitul Z lásky k lidem a jejich součástí jsou akce pro veřejnost po celé republice pořádané místními Charitami. Charita poskytuje široké spektrum služeb po celém Česku, které cílí na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel od jejich prvních krůčků až k těm posledním. Charita má i řadu projektů zaměřených na pomoc Romům.

Charita Česká republika je jednou z nejstarších neziskových organizací na našem území. První charitní organizace začaly vznikat na úrovni diecézí krátce po ustavení samostatné Československé republiky. Do historie nahlíží ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„První ten milník byl před sto lety, kdy jsme začali zasíťovávat jednotlivé charity a charitní spolky v rámci tehdejšího Československa, a tím pádem vznikla charitní síť, kterou dnes známe.“

Dnes je Charita Česká republika největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb.

„Charita České republiky má jako celek zhruba 9000 zaměstnanců, téměř 200 tisíc klientů, o které pečuje, a působí ve 23 zemích světa.“

Ke klientům Charity patří i Romové. Jaké konkrétní projekty nabízí, popisuje arcibiskup Jan Graubner.

„Jistě by bylo možné hovořit o více věcech, ale co se mi jako první vybaví, je Charita zrovna u nás v Olomouci, která už léta organizuje romské poutě na Svatém kopečku. Ale nejen to. Je tam mateřská škola nebo Khamoro, nebo středisko volného času pro romské děti – to už tam funguje hezkou řádku let.“

Další zajímavé projekty uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„Máme velmi aktivní sociální služby v oblasti Romů. Třeba připomenu velký projekt Vesničky soužití, která tento rok slaví 20 let své činnosti. Po povodních byla část Ostravy vytopena a zasáhlo to romskou populaci, a tak vznikl projekt třiceti domků, kde deset domů je pro romské rodiny, deset pro smíšené a deset pro majoritní společnost. Tito lidé se spolu učí žít, učí se komunikovat a my víme, že po dvaceti letech je ten projekt velmi úspěšný a nabalují se na něj další sociální služby i v okolí. Myslím si, že to je pro romskou populaci velmi stmelující a integrující, že jsou v pozitivní konfrontaci s majoritní společností. Ten model se pak rozvinul do dalších oblastí Ostravska, kde aktivně působíme v rámci sociálního bydlení a terénních služeb.“

Další příklad je z Ústeckého kraje.

„Stejně to máme ve Šluknovském výběžku, kde působí další naše Charita a velmi aktivně se zapojuje i v oblasti vzdělávání Romů, protože to je velmi důležitá oblast. Romové, i když jsou často velmi inteligentní, nemají předškolní přípravu, většinou nenavštěvují mateřskou školku a vstupují do 1. třídy se znalostmi tříletého dítěte, protože tu přípravu nemají a to je handicapuje hned v 1. a 2. ročníku na základní škole. A pak když tu základní školu dodělají, tak nejsou nijak motivováni ze strany rodiny, aby pokračovali na střední školy. A to je potom handicapuje ve výběru povolání, zaměstnání, takže je třeba pracovat i v oblasti vzdělávání, aby kontinuálně se mohli vzdělávat a docílit maturity, popř. i vysoké školy a mohli se lépe daleko lépe integrovat a být příkladem pro další romské spoluobčany, kteří s nimi žijí.“

Harmonogram akcí ke stému výročí Charity bude průběžně zveřejňován na webu www.charita.cz.

Spustit audio