Za vábničkou ptačího zpěvu

6. říjen 2011
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02261717.jpeg

Ptačí zpěv je pouze jednou z variant hlasu ptáků, kterých je však mnohem více, jak vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Zpěv je nejznámější a nejnápadnější, protože je sytý, komplexní, dlouhotrvající, nejsnáze si ho všimneme.

I když řád pěvců je u nás zastoupen vysokým počtem druhů, opravdových zpěváků není mnoho. Rozhodně mezi takové druhy jako je slavík, červenka nebo skřivan lesní patří i pěnice černohlavá.

0:00
/
0:00

Ale ptáci se kromě zpěvu ozývají i spoustou dalších zvuků, které souhrnně nazýváme vábení. Je patrné, že vábení pěnice se od zpěvu, který zazněl v první ukázce, výrazně liší.

Vábení mají různé funkce, od alarmu, varování, pokud hrozí nějaké nebezpečí (ta se potom odlišují, jedná-li se o nebezpečí ze země či ze vzduchu), až po sdělení:„Tady je potrava, něco jsem našel.“

Zvuky vábení jsou celkově mnohem méně nápadné, většinou tiché, jednoslabičné a krátké, takže si jich často ani nevšimneme. Naproti tomu zpěv je komplexní struktura a je samozřejmě typická hlavně pro pěvce. V našich zeměpisných šířkách zpívají zejména samci, aby přilákali samičku a vyznačili si teritorium.
Zpěv tedy říká: Tady jsem, mám tady krásné místo k bydlení, přijď za mnou, samičko, bude nám spolu dobře“.

Když hovoříme o ptačím zpěvu, máme tedy na mysli pěvce, u kterých je zpěv velmi bohatý.
Například u sov bychom asi neříkali, že nám zpívají, stejně tak kachna většinou nezpívá.

Špaček obecný

Ptáci mají zvláštní hlasové ústrojí, kterému se říká syrinx.
Je to trochu jiná struktura než jsou například naše hlasivky, ale v podstatě jejich funkce je podobná. To znamená, že vzduch, který prochází z plic průdušnicí, rozechvívá různé části průdušnice, které zvuk tvoří.

Nejvíc zpěvných svalů mají právě pěvci, a proto je jejich zpěv nejkrásnější a nejbohatší. Jednodušší hlasy, zejména vábení, jsou ptákům vrozené, naopak většinu zpěvu se ptáci učí.
Tato schopnost je rozdílná mezi různými druhy a máme mezi ptáky řadu výborných imitátorů.

Z našich druhů je to například špaček.

0:00
/
0:00

Kromě řady dalších druhů ptáků je špaček schopný napodobit třeba zvuky zvířat, zvonění mobilního telefonu, sirénu nebo třeba motorovou pilu.

autor: Tamara Kocourková
Spustit audio