Začala nová kampaň proti antisemitismu

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze v úterý zahájilo novou kampaň, která má přispět k výchově proti rasismu a xenofobii. Je určena především mladým lidem, kteří nevědí vůbec nic (nebo jen velice málo) o podobě protižidovské perzekuce v letech 1939 až 1945. Na podrobnosti jsme se ptali ředitele Židovského muzea v Praze - doktora Leo Pavláta.

Zahájili jste novou kampaň, která má poučit veřejnost o antisemitismu. Na jaké myšlence je tato kampaň postavena?

"Je to kampaň vedená prostřednictvím plakátů, tzv. citylightů. To jsou plakáty na zastávkách veřejné dopravy v Praze a jsou na nich takové parafráze protižidovských zákazů a nařízení z doby Protektorátu Čech a Moravy. Ovšem jsou aktualizované, takže si tam nepřečtete Židům vstup do knihoven zakázán, ale například Holohlavým vstup zakázán, Krátkozrakým vstup zakázán apod. Tímto způsobem se upozorňuje na zvůli nacistů za 2. světové války a na absurditu té situace. Současně se tím ta tematika zpřítomňuje. My věříme, že tato kampaň osloví především mladou generaci a že má i své zacílení. Nejde jen o tato hesla, ale je tam vždy upozornění, že jakkoliv se to zdá absurdní, tak taková nařízení platila pro Židy za 2. světové války a je tam potom odkaz na Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze jako instituci, kde je možno se o tematice antisemitismu a holocaustu dozvědět více."

Co konkrétně pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze za programy o holocaustu a antisemitismu?

"Jsou to například přednášky, ale větší důraz je kladen na interaktivní programy, čili je to například projekt Hanin kufřík, zpracovávající osud židovské dívky, která za války zahynula. Metodika vychází ze stejnojmenné knihy, která vyšla v nakladatelství Portál. Jsou zde i projekty, kdy děti pracují s autentickými dokumenty z doby 2. světové války, takže si mohou učinit vlastní představu o protižidovské perzekuci. Máme již několik let velice úspěšný program Pomozte hledat zmizelé sousedy, který je určen především pro mimopražské děti z vyšších tříd a pro studenty gymnázií. Tím, že se dozvídají o židovské minulosti místa, ve kterém žijí, a o tragickém konci židovské přítomnosti, dozvídají se velice mnoho i o lidech a především o tom místě. Potom bych chtěl zmínit náš poslední významný projekt, což je putovní výstava, která si všímá šesti židovských osudů dětí z Čech a Moravy, které přežily 2. světovou válku. Výstava je spjata s programem, při kterém se na toto téma s dětmi diskutuje a děti docházejí k určitým závěrům."

Citylight ke kampani proti antisemitismu

A ještě zpátky ke kampani - do kdy bude probíhat?

"Kampaň bude probíhat do 17. února a souvisí s památným dnem České republiky, což je Den připomínky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který připadá na 27. ledna."