Záchranná stanice pro handicapované živočichy pomohla dvěma stovkám zvířat

14. leden 2014

Záchranná stanice pro handicapované živočichy při Podkrušnohorském zooparku pomáhala v roce 2013 zvířatům v nouzi. Celkem přijala 201 zvířat zastupujících 50 druhů.

Nejčastěji potřebovali pomoc ježci (27), poštolky (19), veverky (16), rorýsové (13) a jiřičky (13).

„Nejběžnějšími důvody příjmu byla drobná i vážnější zranění po střetu s dopravním prostředkem. Zvířata byla přijímána na vstupních pokladnách zooparku, v řadě případů po předchozí telefonické domluvě s nálezci. Po příjmu byl vždy kontaktován zoolog a zvíře bylo co nejdříve prohlédnuto veterinářem a umístěno ve stanici, popřípadě bylo vypuštěno zpět do volné přírody.V několika případech šlo i o vážná zranění, která se neslučovala se životem,“ uvedl pracovník stanice Pavel Krásenský.

„Stejně jako v předešlých letech jsme přijali některá zbytečně odchycená zvířata. Často to byli mladé poštolky, veverky, rorýsové, zajíci, netopýři a ježci. Důvodem odchytu byla mylná obava, že jsou mladá zvířata osiřelá. U rorýsů a netopýrů šlo často o zvířata, která nemohla při vyrušení sama vzlétnout ze země nebo v případě netopýrů i o probuzené hibernanty. Někdy bylo přijato i zvíře, které se v naší přírodě vůbec nevyskytuje, například želva nádherná a žlutohnědá,“ doplnil Pavel Krásenský.

V současné době pomáhá stanice zvířatům ze spádové oblasti Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska. „V letošním roce budou zahájeny stavební práce na vybudování zcela nové záchranné stanice. Svou působnost po jejím dokončení rozšíříme ještě o oblast Mostecka,“ dodala ředitelka zooparku Bc. Iveta Rabasová.

autor: Podkrušnohorský ZOOPARK Chomutov
Spustit audio