Začíná Pavlovský rok

28. červen 2008

Zítra (v neděli 29. 6.) jsou v kalendáři dvě jména: Petr a Pavel. A navíc zítra začíná "Pavlovský rok", který vyhlásil Benedikt XVI. Přibližme si tedy osobnost apoštolů Petra a Pavla.

Na Petrovi - na skále - postavil Ježíš církev. Řekl mu: "Tobě dám klíče nebeského království." Jak říká páter Alois Kánský, mezi Petrem a Pavlem je poměrně velký rozdíl. Apoštol Petr byl v podstatě nevzdělaný rybář.

"Pavel byl vzdělaný člověk. Měl římské občanství. A zatímco Petr se věnoval spíše těm, kteří přijali víru z židovství, tedy víru ve zmrtvýchvstalého Krista, Pavel se obrací k pohanům."

Aby zvěstoval Kristovo poselství, absolvoval sv. Pavel víc než 20 000 kilometrů a byly to neuvěřitelné cesty.

"Dnes si je ani neumíme představit. Nepoužíval žádné dopravní prostředky, které jsou pro nás naprosto běžné."

Svatý Pavel napsal během svého života tolik dopisů, že svým rozsahem snad předčí i evangelia. Svatý Petr se orientuje jen na velice krátká, konkrétní témata. Zajímavý moment, ale přináší list Galaťanům. Tam, jak říká páter Alois Kánský, Pavel popisuje konflikt, který má s Petrem.

"A to tehdy, když se Petr před židokřesťany tváří tak, jako by musel zachovávat židovské zvyky. Pavel vystupuje proti Petrovi, takže ta polarizace na začátku křesťanství byla mnohdy velmi opravdu razantní."

Oba muži se nakonec spolu sešli v Římě za vlády císaře Nerona. Petr byl ukřižován, na vlastní žádost hlavou dolů, protože se nepovažoval za hodna zemřít stejným způsobem jako jeho Pán. V roce 1939 archeologové pod podlahou basiliky sv. Petra objevili Petrův hrob. Pavel byl sťat mečem na jižním okraji Říma u Ostijské cesty. A ještě je mezi oběma apoštoly jeden rozdíl: Pavel se s Ježíšem osobně nikdy nesetkal, kdežto Petr svého Pána doprovázel na každém kroku. Pro Aloise Kánského je významný především Pavel.

"V dějinách církve si totiž své místo musel doslova vybudovat. Petr je skála a Kristův náměstek, ale bez Pavlova snažení a bez jeho teologie by opravdu to křesťanství velice těžko dosáhlo takového stupně nejenom náboženské, ale i filozofické úrovně, ke které se potom přibližuje ve svém evangeliu a hlavně v prologu sv. Jan."

A právě zítra začíná rok svatého Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI.

Spustit audio