Zamyšlení Leo Pavláta: Chasidské podobenství k svátku Pesach

14. duben 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Tento pátek začíná letos podle židovského kalendáře biblický svátek Pesach připomínající vysvobození Židů z egyptského otroctví. O jeho smyslu možno promlouvat i podobenstvím.

V židovské tradici náleží podobenstvím důležité místo. Svědčí o tom celá jedna část Talmudu, osvětlující biblický text a židovské náboženské zvyklosti pohádkovými či legendárními příběhy, a neméně podobně laděné starověké midraše. Na tuto tradici pak od 18. století navázalo chasidské hnutí s příběhy nejednou groteskními.

Traduje se, že rabi Jisaschar Dov Rokeach z dynastie chasidů v ukrajinském Belzu, hovořil někdy před sto lety ke svým věrným před svátkem Pesach. „Dva obchodníci,“ řekl , „si cestou z trhu chtěli odpočinout, a aby je nikdo neokradl, zavěsili tašku s penězi na strom, pod nímž ulehli. Ujistili se, že jediným svědkem jejich počínání je několik opodál se popásajících krav, a spokojeně usnuli. Kde je však stádo, bývá i pasák. Ten z úkrytu obchodníky pozoroval, a sotva se pohroužili do spánku, vylezl na strom, vzal z tašky tolik zlaťáků, co jen mohl, a zmizel. Když obchodníci procitli, poznali, že byli okradeni. Kde však hledat zloděje? První z mužů usoudil, že krást musely krávy. Nikdo jiný přeci kolem nebyl. ´Jak by ale krávy mohly vylézt na strom?´ uvažoval jeho druh. Obchodníci přemýšleli, mudrovali, ale na to, kdo kradl, nepřišli. Pokrčili tedy rameny – a chudší se vraceli domů.

„Jen opravdový ňouma," pravil rabín Beer Rokeach, „se spokojí s tak nesmyslným vysvětlením, jaké obchodníkům přišlo na mysl, a jen ten, komu na sobě nezáleží, zůstane lhostejný, když tratí. Je to velké poučení i pro nás, Židy, kteří se na Pesach se vzpomínkou na naše předky zbavujeme všeho kvašeného," pokračoval. „V Talmudu stojí, že sklon ke zlému, přítomný v každém člověku, je též nazýván kvasem. Kvas je metaforou pro zlo, které nás vede ke špatným činům a duchovně nás oslabuje. Proto ti, kdo skutečně chápou smysl svátku Pesach jako vykročení ke svobodě, musí před jeho začátkem odstranit nejen kvas sám, ale především lidské zlo, jež kvas symbolicky představuje. Po našich špatných sklonech však nestačí jen pátrat stejně jako nestačí před svátkem shromáždit, co v našich domech obsahuje kvas. Tradice nám přikazuje, abychom tento kvas, než ho spálíme, při obřadu bedikat chamec ohledali a prozkoumali. Máme se tedy zabývat podstatou zla, které je přítomno v našich srdcích. Budeme-li skutečně chtít, najdeme je, a nedopadneme jako ti hloupí obchodníci, kteří nad vlastní újmou jen pokrčili rameny.“

Macesy - nekvašené chleby

Příběh o obchodnících je absurdní. Naučení rabi Rokeacha živé nejen v době svátku Pesach.

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio