Zamyšlení Leo Pavláta: Izrael je malou zemí s mnoha nobelisty

16. červen 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Na letošek připadají dvě jubilea izraelských nositelů Nobelových cen. Je to příležitost upozornit na významný vklad země pro výzkum a vědění.

Tuto sobotu si nejen Izrael připomene 80. narozeniny biochemičky Ady Jonathové, jejíž životní příběh svým způsobem ilustruje izraelské dějiny. Narodila se 22. června 1939 v Jeruzalémě, v té době britské mandátní Palestině, kam její rodiče, zapálení pro myšlenku židovského státu, emigrovali z Polska. Otec byl rabínem, matka se starala o obchod se zeleninou, ale ten rodinu sotva uživil. Životopisci zaznamenávají, že Ada byla od střední školy finančně odkázána na sebe a kondicemi si přivydělávala i během studií chemie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, po jejichž skončení ještě získala na Weizmannově institutu doktorát. Za svůj vzor považovala ženskou vědeckou průkopnici Marie Curie-Skłodowskou a sama se tak jako ona zapsala do historie. Roku 2009 získala jako čtvrtá žena Nobelovu cenu za chemii – konkrétně za objasnění struktury a funkce ribozomu. Ada Jonathová kromě toho obdržela za své výzkumy četná další prestižní ocenění a osobně jsme se s ní mohli seznámit i u nás. Před dvěma roky při příležitosti přednášky na Mendelově univerzitě v Brně jí byl udělen čestný doktorát.

Je-li Nobelova cena určitým měřítkem úspěšnosti a prospěšnosti, potom Izrael s ohledem na svou velikost, nelehké přírodní podmínky a ještě obtížnější mezinárodně-poltické postavení patří k nejúspěšnějším. Odhlédneme-li od tří Nobelových cen za mír, je mezi izraelskými laureáty ještě šest osobností v oboru chemie, jedna za literaturu a dvě za ekonomii.

Nobelova cena

K takovým patří i Daniel Kahneman, který již své životní jubileum – 85. narozeniny – letos 5. března oslavil. Nobelovu cenu získal roku 2002 za přínos v oblasti integrování poznatků z psychologického výzkumu do ekonomických věd. Konkrétně se jednalo o poznatky o lidském úsudku a rozhodování za nejistoty. A tak jako Ada Jonathová i Daniel Kahneman svým životem do značné míry ilustruje dějiny Izraele. Narodil se roku 1934 v Tel Avivu za britské správy Palestiny, ale válku strávil s rodiči na útěku a v úkrytech v okupované Francii. Do Izraele se vrátil krátce před jeho založením, sloužil v armádě a následně získal bakalářský titul se zaměřením na psychologii a matematiku na Hebrejské univerzitě. Od roku 1958 Daniel Kahneman působí převážně ve Spojených státech, kde mu Kalifornská univerzita v Berkeley udělila již roku 1961 doktorát psychologie.

Izrael minulý měsíc oslavil 71 let své existence. A jak ukazují třeba jen poznatky Ady Jonathové a Daniela Kahnemana, je zemí, která má světu co dát.

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio