Zamyšlení Leo Pavláta: Protižidovský pamflet „Protokoly sionských mudrců“

3. březen 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Jedním z nejpodlejších protižidovských pamfletů je spis nazvaný „Protokoly sionských mudrců“. Kupodivu není málo těch, kdo jeho textu věří.

„Protokoly sionských mudrců“ vznikly na objednávku ruské státní policie, aby byly vydávány za dokument z 1. sionistického kongresu v Basileji roku 1897. Nejprve roku 1903 vycházely na pokračování v tisku a o dva roky později byly vydány knižně. Pamflet vznikl ve zjevné snaze obvinit ruské Židy z organizování revolučního převratu. Absolutistická moc totiž v sílícím židovském národním uvědomění nespatřovala nic menšího než důkaz o židovském spiknutí, jež mělo pod hesly demokracie a svobody slova usilovat o zkázu křesťanského světa. Na jeho troskách pak mělo povstat impérium židovské despocie.

Jsou to teze, v nichž jen ožívají středověká protižidovská obvinění. Tehdy byli Židé osočováni z magie, travičství, moru a snahy zničit křesťanství. O několik staletí později „Protokoly“ obviňovaly Židy z rozkladu tradičních hodnot, víry a státní moci. Všichni ti, kdo odmítali hospodářský liberalismus konce 19. století, vyjádřili prostřednictvím „Protokolů“ i svou nechuť k myšlenkám osvícenství, humanity a rovnoprávnosti Židů. V tomto ohledu „Protokoly“ souzněly s antisemitskými předsudky v Německu, Francii a Rakousko-Uhersku.

Je nezvratně prokázáno, že „Protokoly sionských mudrců" jsou nejen podvrhem, ale ve skutečnosti plagiátem. Z nemalé části totiž šlo o přenos židovské tematiky do díla Maurice Jolyho „Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem“ z roku 1864. Zatímco tento spisek směřoval proti Napoleonovi III., v Rusku byl přepracován v dokument protižidovský. O vzájemné vazbě obou děl svědčí, že z 2560 řádek Jolyho textu jich „Protokoly" přejaly plných 1040

Přesto se tento pamflet stal světově nejrozšířenějším dílem protižidovské nenávisti. V Rusku za občanské války přímo vedl k řadě pogromů. V hitlerovském Německu se „Protokoly sionských mudrců" staly povinnou školní četbou a jako součást nacistické propagandy usnadnily vyvražďování Židů za 2. světové války. Přesto i po ní byl štvavý text publikován v nesčetných jazycích a s novými vydáními „Protokolů“ a odkazy na ně se můžeme setkat dodnes.

Výrazné je to v muslimském světě. Tak 7. prosince loňského roku o nich s poukazem na židovskou snahu ovládat svět hovořil v súdánské televizi šejk Muhammad Tannoun. Jako o dokladu světové židovské rozpínavosti, která se nespokojí s Palestinou, zmiňuje „Protokoly sionských mudrců“ i charta palestinského teroristického hnutí Hamas z pásma Gazy.

Upozorňovat antisemity na nepravost a fantasmagoričnost „Protokolů“ je však marné. Vždyť, jak jsem si přečetl v úvodu slovenského vydání díla z roku 1991, „spor o autentičnost ´Protokolů´ se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje“.

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio