Zamyšlení Leo Pavláta: Rok 2017 byl pro Izrael úspěšný

7. leden 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

O Izraeli se média většinou zmiňují jen v souvislosti s blízkovýchodním konfliktem. Zaniká přitom, jak nesmírně úspěšná země to je.

Uplynulý rok potvrdil setrvalý vzestup izraelské ekonomiky silné především v rozvoji pokročilých technologií a inovacích v zemědělství a medicíně. Hodnota transakcí v oblasti high-tech dosáhla loni 7 miliard 440 miliónů dolarů, což je o 110 % více než v roce předchozím. Na tomto strmém vzestupu se téměř z poloviny podílelo počítačové programování a vývoj nového softwaru včetně technologií k zabezpečení informačních systémů. Další čtvrtina připadla na oblast biologie a zbytek na společnosti podnikající na internetu a v komunikaci.

O úspěšnosti izraelských firem v daných oblastech svědčí i jejich pozice na burzách ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii a Švédsku. Na rozdíl od minulosti, kdy se špičkové izraelské společnosti orientovaly především na Spojené státy, trendem loňského roku je stále patrnější spolupráce s partnery v Japonsku, Indii a Číně.

Takové výsledky by nebyly možné bez velkých investic do školství. A tak jen pro ilustraci možno zmínit, že Technion v Haifě byl právě vyhodnocen jako nejlepší světová univerzita co do přípravy studentů na vedoucí funkce v době digitální revoluce. Analýzu uskutečnil prestižní londýnský Institut pro univerzitní vzdělávání, který z různých hledisek hodnotí činnost světových univerzit. V současnosti se jedná o 2600 institucí v 93 zemích.

Izrael

Izrael též v loňském roce potvrdil svou vůdčí pozici v hospodaření s vodou. Izraelské patenty pro zavlažování, odsolování a využívání odpadní a užitkové vody ukazují cestu k řešení problému, který se dotýká celého světa. Izrael loni obnovil styky s řadou afrických států a právě zde již inovace židovského státu bezprostředně pomáhají.

Vrátíme-li se však do Izraele, možno zaznamenat, že podle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zaujímá jedenácté místo mezi nejvyspělejšími státy světa co do očekávatelné délky života. V Izraeli činí téměř 82 a půl roku, zatímco průměr ostatních členských zemí je o dva roky menší. Není též bez zajímavosti, že očekávatelná délka života arabských obyvatel Izraele převyšuje všechny arabské a muslimské země světa.

Úspěšný loňský rok Izraele konečně dokresluje i jeho pozice v právě zveřejněném každoročním žebříčku nejšťastnějších zemí světa. Mezi 155 z nich, u nichž se vyhodnocuje ekonomika, zdravotnictví, aspekty sociální, psychologické, ale třeba i míra korupce, byl Izrael pátý rok za sebou zařazen na 11. místo. Předstihl tak například Spojené státy, Německo, Velkou Británii, Japonsko i Francii.

Při pohledu na takové výsledky možno jen domýšlet, jaké by asi byly, kdyby byl vyřešen blízkovýchodní spor.

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio