Zamyšlení Leo Pavláta: Zakladatel pražského židovského muzea zemřel před 75 lety

5. listopad 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Salomon Hugo Lieben. Jméno většině veřejnosti neznámé, a přece významné. Byl to on, kdo zakládal dnes světoznámé pražské židovské muzeum.

Židovské muzeum v Praze je muzeem tragické jedinečnosti; převážnou část jeho sbírek tvoří předměty, které zbyly po židovských obětech nacistické okupace. Dějiny českých a moravských Židů se však v muzeu odrážejí již od jeho založení roku 1906. Ústřední postavou při tom byl Salomon Hugo Lieben. Muž, který svým osudem zosobňuje přelomové okamžiky v životě Židů u nás konce 19. a první poloviny 20. století.

Narodil se 28. dubna 1881 v Praze v německy hovořící rodině a v Německu také studoval v rabínském semináři. Na pražské univerzitě přidal hebraistiku a orientalistiku, ale profesně působil jako gymnaziální učitel náboženství. Patřil současně k váženým členům židovské obce, jak o tom svědčí jeho dlouholetá funkce předsedy Pohřebního bratrstva.

Profesor Lieben vstupoval do dospělého života v době, kdy od plného zrovnoprávnění Židů v Rakousko-Uhersku uplynulo několik desítek let. Pod vlivem sekularizace, asimilace a liberalizace se přitom i mezi domácími Židy stále silněji prosazovala tendence vědecky nahlížet vlastní historii a kulturu, hodnotit ji s vědomím přínosu Židů k rozvoji humanismu, novodobému rozmachu ekonomickému, vědeckému a uměleckému.

Salomon Hugo Lieben, nedatováno. Archiv Milana Lomského

V tomto zlomovém období se naplno projevila Liebenova osobnost. Když na sklonku 19. století došlo k asanaci židovského ghetta v pražském Josefově, ocitly se v ohrožení nejen starobylé synagogy a modlitebny, ale i jejich jedinečné liturgické předměty. Pro Salomona Hugo Liebena to bylo podnětem k vytvoření „Spolku k založení a vydržování židovského musea v Praze“. Za podpory několika dalších činitelů tak před 111 lety vznikla instituce, která postupně začala seznamovat s významnými památkami domácí židovské kultury. Salomon Hugo Lieben byl tím, kdo s tímto zaměřením formuloval muzejní sbírkotvorný program. Zasloužil se též o všechny tři muzejní předválečné expozice a současně svými odbornými texty obohacoval znalosti o dějinách především pražských Židů. Jako autor přispěl též do řady encyklopedií.

V padesátém osmém roce Liebenova života nacisté okupovali Čechy a Moravu a tehdy Lieben vstoupil do dějin jejích Židů v dalším zlomovému okamžiku. I díky jeho úsilí nacisté nakonec souhlasili, aby se vzácná judaika z rušených synagog soustředila v Praze, v tzv. Ústředním židovském muzeu. Byla tak zachráněna před zničením, přičemž sám Lieben svými odbornými znalostmi přispěl k tomu, že hned po válce mohla podat přesvědčivé svědectví o bohatosti a významu kultury domácích Židů. Salomon Hugo Lieben se toho nedočkal. Zemřel 10. listopadu 1942, krátce před přikázanou deportací do terezínského ghetta.

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio