Zdrojem nebezpečných bifenylů v řece Labi může být železniční most v Ústí nad Labem

30. listopad 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dělníci začali s opravou vodovodu pro ústecký Střekov. Instalace nového potrubí přes Labe bude problematická

Odborníci znají pravděpodobný zdroj bifenylů v řece Labi. Na zvýšené hodnoty těchto nebezpečných látek upozornili letos v létě. Polychlorované bifenyly našli v naplaveninách řeky. Zdrojem může být železniční most v Ústí nad Labem.

Železniční most nechala Správa železniční dopravní cesty v tento rok opravit. Zdrojem bifenylů byl, podle ředitele ústecké České inspekce životního prostředí Jaroslava Vacka, starý nátěr mostu.

„Starý nátěr železničního mostu z 60. minulého století skutečně obsahoval PCB. Firma, která nátěr odstraňovala, s tím logicky musela pracovat.“

Závěry ČIŽP potvrzuje i ředitel ústeckého Zdravotního ústavu Pavel Bernáth: „Určitě část té barvy, která je lehčí, tak byla odnesena větrem nebo napadala do řeky a mohla způsobit tu kontaminaci.“

Správa železniční dopravní cesty, která nechala most opravit, zatím nechtěla situaci komentovat. Oficiálně prý zatím žádnou zprávu nedostala. Pokud jí dostane, nechá si vyhotovit vlastní posudek. ČIŽP ovšem řeší situaci s firmou, která na otryskování mostu pro SŽDC pracovala.

Bifenyl - struktura

„Se subjektem, který prováděl odstraňování nátěru, vedeme správní řízení o uložení pokuty za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám.“

Zdrojem bifenylů může být i bahno na dně Labe

Železniční most není jediným zdrojem PCB v Labi. Dalším zdrojem mohla být stará ekologická zátěž v řece. Její odkrytí mohly způsobit prohrábky koryta.

„Pracujeme i s jinými variantami - například s tím, že PCB se v Labi vyskytovaly už dříve a jedna z hypotéz je, že ke zvýšeným hodnotám mohlo dojít i při pracích, které byly v toku prováděny,“ dodává ředitel ústecké ČIŽP Jaroslav Vacek.

Bifenyly se používaly v minulém století jako přísady barev a laků nebo jako náplně do transformátorů. Po zjištění jejich nebezpečného vlivu na zdraví bylo používání PCB zakázané.

autor: bach
Spustit audio