Země Blízkého východu spojuje Abrahámova stezka

2. únor 2014

Do Izraele a okolních zemí nepřijíždějí jen poutníci; biblické a jiné starověké památky objevují i pěší turisté, kteří mohou mimo jiné také projít unikátní stezkou protínající tři státy Blízkého východu.

Nadšení několika jedinců vedlo ke vzniku jedinečné pěší trasy s názvem Abrahámova stezka, kterou může turista kráčet ve stopách biblického praotce. Otevřeno je už 400 kilometrů ve třech zemích Blízkého východu.

Cesta začíná v turecké Urfě, kde se Abrahám údajně narodil. Lze tam navštívit i další památky, jako trosky hradu krále Nimroda nebo nejstarší chrám na světě Gobekli Tepe starý 12.000 let. Další tureckou zastávkou je starověký Harran, kde Abrahám žil se svou ženou Sárou, než mu Bůh nařídil, aby odešel do země, kterou mu ukáže.

Stezka pokračuje do Jordánska, přes město Adžlún a biblickou Pellu až k přehradě Zigláb v údolí řeky Jordán.

Další část trasy leží v Izraeli a na palestinských územích – Abrahám vstoupil do Kanaánu přes Šekem, dnešní Nábulus. Tam turista spatří horu Gerizim, kde si samaritáni připomínají Abrahámovo obětování Izáka, nebo Bét-el, kde Abrahám podle knihy Genesis postavil oltář Hospodinovi.

Následuje Jericho, jedno z nejstarších měst světa, kde lze kromě starověkých trosek spatřit i zbytky paláce krále Heroda nebo Ježíšovu Horu pokušení.

Další cesta vede přes Jeruzalém s jeho početnými posvátnými místy judaismu, křesťanství a islámu do Betléma, rodiště Ježíšova, a dál do Bání Naím, kde se nalézá hrobka Abrahámova synovce Lota. Na konci trasy leží Hebron, kde je v jeskyni Machpela podle tradice pohřben Abrahám i Sára, Izák a Rebeka a Jákob a Lea.

Ani tam ale stezka nekončí – lze pokračovat do Beerševy v Negevské poušti, kde Abrahámův syn Izák podle Genesis uzavřel mír s Pelištejci.

Nápad zřídit Abrahámovu stezku dostala před osmi lety skupina převážně amerických intelektuálů, kteří prošli trasu dlouhou tisíc kilometrů. S podporou OSN se pak rozhodli spojit svět s Blízkým východem pod heslem „Historie, chůze a pohostinnost“.

Abrahám je praotcem všech tří hlavních monoteistických náboženství a turista se cestou dozví nejen podrobnosti o něm a archeologických nálezech z jeho i pozdější doby, ale i o místních zvycích, kuchyni, floře a fauně a politice současnosti. Tvůrci stezky počítají, že trasa nakonec protne deset zemí Blízkého východu v délce 5.000 kilometrů.

autor: gzb
Spustit audio