Ženská mezinárodní sionistická organizace (WIZO)

17. srpen 2008

Ženská mezinárodní sionistická organizace neboli zkráceně WIZO (World International Zionist Organization) byla založena v roce 1921 v Londýně s cílem organizovat sociální pomoc novým židovským přistěhovalcům do Palestiny, kde zvláště pro ženy a děti nebyla situace lehká. V Československu organizace začala působit v roce 1924. Za 2. světové války zanikla a její činnost byla obnovena až v roce 1991, kdy se připojila k dalším 56 pobočkám pracujícím po celém světě.

Zatímco sekce WIZO v jiných státech cíleně soustřeďují finanční prostředky na pomoc Izraeli a pravidelně se starají o izraelská zařízení pro ženy a děti, u nás je situace poněkud odlišná. Největší pobočkou je WIZO Praha, které má kolem 70 členek. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o přeživší šoa, se však jejich počet postupně snižuje. Proto se i program přizpůsobuje možnostem starších dam, které se rády jednou měsíčně scházejí a oceňují přátelské setkání s pohoštěním. Pamatujeme dárkem na životní jubilea našich členek a pokud se některá z nich ocitne v nemocnicí, je samozřejmostí návštěva a pomoc ostatních. O náplň činnosti pražské pobočky Ženské mezinárodní sionistické organizace se stará výbor, který zajišťuje lístky do divadel a na koncerty, návštěvy zajímavých výstav s odborným výkladem, a hlavně besedy se známými osobnostmi. Ty začalo WIZO pořádat již počátkem 90. let, mnohem dříve, než se to stalo "módní záležitostí". Mezi pravidelné hosty patří i vrchní pražský a zemský rabín Efraim Karol Sidon, který v době židovských svátků přibližuje členkám WIZO význam tradic. Mezi oblíbená patří i setkání s nejmladší generací - s dětmi z pražské židovské školy a z divadélka Feigele při Židovské obci v Praze. Zájem je i o výlety po celé České republice, jejichž součástí je vždy návštěva místních židovských památek. Někdy se přímo jedná o vícedenní pobyty spojené třeba s relaxačními aktivitami, návštěvou lázní či procházkami v přírodě. Letos na podzim plánuje pražská pobočka Ženské mezinárodní sionistické organizace zájezd do Izraele.

Přestože možnosti české pobočky jsou nesrovnatelné se zahraničím, uskutečnilo se v posledních letech několik sbírek ve prospěch Izraele. Výtěžek té poslední byl věnován pozůstalým po teroristických útocích. V současné době probíhá sbírka na pomoc městu Sderot, které je pravidelně ostřelováno palestinskými militanty z pásma Gazy. Smutným světovým unikátem města Sderot je školka vystavěná jako nedobytná pevnost. Tuto školku provozuje a financuje izraelská pobočka WIZO.

Kromě prosté sbírky peněz se česká sekce Ženské mezinárodní sionistická organizace snaží získávat prostředky pro Izrael i jiným způsobem. Například letos na jaře se konal dobročinný bazar, do kterého věnovalo izraelské velvyslanectví košer potraviny a kosmetiku a členky výboru pak dodaly nejen zajímavé předměty do domácnosti, ale i šperky a módní doplňky. Bazar byl přes počáteční pochyby úspěšný a vybraná částka nás přesvědčila, že je dobré v tomto způsobu získávání peněz pro Izrael pokračovat.

Autorka je místopředsedkyně české sekce WIZO.

autor: Eva Kosáková
Spustit audio