Živé Skoky

18. červen 2011

Až do roku 1945 žilo ve Skocích u Žlutic na Karlovarsku kolem sto padesáti obyvatel německé národnosti. Po jejich vysídlení se zde usadilo asi padesát dosídlenců z východního Slovenska. Když v roce 1968 Žlutická přehrada odřízla Skoky od světa, obec se vylidnila. Stavení zarostla vegetací a většina z nich zanikla. Nad údolím Střely zůstal stát pouze poutní kostel Navštívení Panny Marie. Mnohokrát byl vykraden a jeho osud visel doslova na vlásku. Našli se však lidé, kteří nejen že památku zachránili, ale dokonce se sem pokoušejí vracet i život. Jak?

Třeba tak, že po celé léto umožňují návštěvníkům prohlédnout si kostel doslova od základů po věže. Navíc obnovili tradici zdejších česko německých poutí, které se konají vždy první neděli v červenci. Od loňska existuje také tzv. Skokovská stezka, šedesátikilometrová poutní cesta vedoucí divokou přírodou Karlovarska z Tepelského kláštera do Skoků. Členové občanského sdružení Pod střechou, kteří si vzali oživení Skoků na starost, pořádají navíc v letních měsících ve zdejším kostele festival nazvaný Živé Skoky. Letos proběhne už po čtvrté. Jeho smysl vysvětluje dramaturg festivalu Petr Linhart:

„Projekt Živé Skoky směřuje k návratu života do areálu bývalé obce Skoky a především směřuje k oživení poutního kostela Navštívení Panny Marie. My jsme si uvědomili, že zachránit Skoky, dát tomu kostelu nějakou budoucnost, znamená především vrátit tam do toho místa život.“

Občanské sdružení Pod střechou vzniklo v roce 2006 v Toužimi jako výraz snahy několika jednotlivců upozornit na dosud opomíjené oblasti regionu a pokusit se je oživit. V současné době se věnuje především obnově poutního kostela ve Skocích. Vedle obnovy samotné památky organizuje také projekt Živé Skoky. Co všechno se pod tímto názvem skrývá vysvětluje opět Petr Linhart.

Kostel Navštívení Panny Marie, presbytář

„Ten projekt zahrnuje několik okruhů. Jednak jsou to tradiční skokovské česko-německé mariánské poutě, potom takovou nosnou věcí je cyklus koncertů duchovní hudby a hudby s duchovní hudbou nějakým způsobem spřízněné, potom je to dobrovolnická chrámová a průvodcovská služba, kdy vlastně je ten kostel celé léto otevřen veřejnosti a posledním takovým okruhem jsou pracovní a zážitkové letní tábory mládeže.“

Loni navštívilo Skoky v létě dva tisíce sto dvacet návštěvníků a na obnovu kostela se vybralo kolem pětašedesáti tisíc korun. Když si uvědomíme, že jediným způsobem, jak je možno se sem dostat, je chůze po vlastních nohou, jsou tato čísla velmi zajímavá. Areál kostela oživují vedle návštěvníků i dobrovolníci, kteří se na obnově zdevastovaného místa podílejí a také provádějí poutníky chrámem. Nejvíc lidí však přichází právě na festivalové koncerty, které nabízejí zajímavé interprety. Posuďte sami:

„Nejbližší koncert bude v sobotu 25. června, kdy ve Skokách vystoupí Byzantion, což je takový pěvecký sbor, který interpretuje hudbu pravoslavných kořenů. V sobotu 2. července večer ve slavnostně osvětleném kostele při svíčkách budou zpěvy z Taizé a na to naváže v neděli 3. července tradiční mariánská skokovská pouť a během léta ve Skokách vystoupí např. Vladimír Merta, Karel Vepřek, Oldřich Janota, bude tam znít barokní hudba a vrcholem bude koncert Jana Spáleného v sobotu 13. srpna.

Kostel Navštívení Panny Marie, noční osvětlení chrámové lodi

Podrobný rozpis všech koncertů festivalu spolu s návštěvními hodinami kostela naleznete na webových stránkách www.skoky.eu.

0:00
/
0:00
autor: Petr Vaďura
Spustit audio