Životopis vesmíru

9. srpen 2009

Vesmír od jeho dramatických počátků až do nedohledných konců představuje ve své knize, ve světle nejnovějších teorií, anglický fyzik a astronom John Gribbin.

O Gribbinově Životopisu vesmíru jsme hovořili s astrofyzikem Petrem Kulhánkem z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který je pod českou verzí této knihy podepsán jako překladatel.
"Ta knížka je především o kosmologii," říká o ní. "Je o tom, jak vesmír vznikl; o jeho nejranějších fázích a také o experimentech na urychlovačích, na kterých se připravuje látka ve stavu, v jakém byla ve vesmíru zlomky sekund po jeho vzniku. V knížce Gribbin také otevírá téma, které je mu velmi blízké - téma života ve vesmíru. Ukazuje, že organické molekuly vznikají už v různých protoplanetárních mlhovinách, a že se s nejvyšší pravděpodobností tyto organické molekuly dostaly na naší Zemi, kde z nich teprve vznikal život. Velice zajímavé je také to, že autor ve své knížce zachází až do těch nejsoučasnějších teorií, kdy se fyzikové pokoušejí spojit dohromady kvantovou teorii s obecnou relativitou, což vede většinou k tzv. teorii strun. Pohled této teorie na vznik vesmíru je velice zajímavý, protože vesmír se tam chová jako jakási plocha, také se říká ,brána', v mnohorozměrném světě. Gribbin ukazuje, že vesmír může mít až dvacet sedm dimenzí, ze kterých my vnímáme pouze čtyři - čas a tři prostorové. V knížce se zabývá i úlohou těch ostatních dimenzí. Uvádí také alternativní teorii k velkému třesku. Je to tzv. teorie ekpyrotického vesmíru, vzcházejícího z ohně a zase se do něj vracejícího. V tomto modelu si fyzikové představují, že se dva vesmíry, dvě brány v mnohorozměrném světě, setkaly a že v místě tohoto setkání došlo ke kontaktu a analogii události, které říkáme velký třesk. Je zajímavé, že tato poměrně nová teorie z roku 2002 může být experimentálně ověřována pomocí gravitačních vln, které by vznikly při dotyku těch dvou bran a mohly by být v blízké budoucnosti měřitelné."
Gribbinův Životopis vesmíru je rozdělen do deseti kapitol; každá z nich se snaží postihnout jednu zásadní otázku. Kromě počátku a vývoje raného vesmíru, vývoje pozorovaných vesmírných struktur, původu života i definitivního konce vesmíru hledá Gribbin odpověď například i na otázku existence tzv. teorie všeho; ptá se co drží vesmír pohromadě, odkud pocházejí chemické prvky a jak vlastně vznikla naše sluneční soustava. Místy to vůbec není lehké čtení.
"Ta knížka je psaná zvláštním způsobem," říká Petr Kulhánek. "Jsou tam velice jednoduché pasáže, které může číst víceméně kdokoliv. Jsou tam ale také pasáže náročnější, které mohou být prospěšné i odborníkům z oblasti kosmologie nebo astrofyziky. Řekl bych, že ta knížka má velice široký záběr a každý si v ní najde své. Od středoškolsky vzdělaných studentů až po vysokoškolské odborníky."
Gribbinův Životopis vesmíru s podtitulem Od Velkého třesku po zánik vesmíru každopádně stojí za to, abyste mu věnovali pozornost.

John Gribbin: Životopis vesmíru : Od Velkého třesku po zánik vesmíru. Praha: Mladá fronta 2009. ISBN 978-80-204-1902-6

autor: frv
Spustit audio