ZOO Dvůr Králové - poslední informace z Keni k projektu na záchranu nosorožců

18. prosinec 2009

Tisková zpráva Vydává: RNDr. Dana Holečková, ředitelka ZOO, toho času rezervace Ol Pejeta Keňa

ZOO Dvůr Králové odmítá spekulace uveřejněné na České televizi týkající se smlouvy uzavřené o zapůjčení zvířat mezi ZOO Dvůr Králové a rezervací Ol Pejeta. Jedná se o standardní tzv. deponační smlouvu, kterou jsou nosorožci v majetku královédvorské zoo zapůjčeny do rezervace Ol Pejeta v Keni. Smlouva stanovuje bližší podmínky péče o zvířata, transportu a celkového záměru projektu včetně vzájemné komunikace a kontrol zvířat. Smlouva je neveřejná, protože je to přání druhého partnera a je to standardní smluvní ujednání.

Zatímco některá česká média spekulují, pracovníci české ambasády zajistili českým nosorožcům policejní doprovod z letiště v Nairobi až do rezervace Ol Pejeta, kterou v posledních 2 měsících dvakrát navštívila velvyslankyně ČR v Keni paní Gita Fuchsová a osobně se přesvědčila o zajištění maximální péče a bezpečnosti zvířatům. Jak potvrdila při rozhovoru na české ambasádě v Keni dne 16.12. je přesvědčena o velkém přínosu tohoto unikátního projektu pro Českou republiku, protože jsou to právě čeští nosorožci a česká zoo, kteří se mohou zasloužit o zachování jedné životní formy na naší planetě.

Batian Craig představuje bomu pro české nosorožce.

Dne 17.12. potvrdil manažer rezervace Ol Pejeta, který bude mít nosorožce na starosti a připravuje jejich přijetí, že opakovaně přišly zprávy ze Sudánu, že jsou tam 3 divocí severní nosorožci - 1 samec a samice s mládětem. Proto ihned jak dorazí nosorožci ze Dvora Králové začne intenzivní pátrání po těchto zvířatech a Ol Pejeta udělá vše, co bude možné pro jejich nalezení a převezení do Ol Pejety. Právě přítomnost posledních reprodukceschopných jedinců severního bílého nosorožce z Čech v Ol Pejetě bude zásadním hybným momentem, aby byla získána finanční i další podpora k nalezení posledních divokých jedinců a spojení obou skupin.

Velvyslankyně ČR v Keni Gita Fuchsová při rozhovoru s Dr. Holečkovou na české ambasádě

Od poslední návštěvy v únoru 2009 se v Ol Pejetě narodili další nosorožci a proto zde dnes mají 81 nosorožců dvourohých (černých) a 11 jižních bílých nosorožců. Začíná zde období sucha, přes den se teploty ve stínu pohybují něco málo nad 20°C a v noci klesají pod 15°C. Protože ještě občas zaprší, je všude dostatek zelené trávy. Vedle 8 ohrad (boom) nachystaných pro nosorožce je již připraven první velký oplocený kus buše o ploše 400 m2.

autor: ZOO Dvůr Králové
Spustit audio