Zpráva o stavu antisemitismu v České republice za rok 2010

8. květen 2011

Židovská obec v Praze publikovala minulý měsíc svou „Zprávu o stavu antisemitismu v České republice za rok 2010“. Seznámíme vás nyní s jejími hlavními poznatky.

Jak se ve zprávě uvádí, „česká společnost i její političtí představitelé se i nadále projevují jako Židům poměrně příznivě nakloněni“. Takový kladný vztah potvrdila nejen obliba bývalého premiéra Jana Fischera, který se k židovství otevřeně přihlásil, ale i reprezentativní sociologický výzkum agentury STEM.

Zpráva pozitivně hodnotí i změnu přístupu většiny nejdůležitějších médií, která přestala poskytovat prostor k prezentaci pravicových extremistů. Ti ve svých psaných materiálech pokračují v oživování konspiračních teorií o nadvládě Židů, ale častěji než v minulosti se v této souvislosti objevují i stará klišé křesťanského antijudaismu.

„Zpráva o stavu antisemitismu v České republice za rok 2010“ vydaná Židovskou obcí v Praze zaznamenává i aktivity iniciativy D.O.S.T., byť ne v souvislosti s konkrétními protižidovskými vystoupeními. Některá prohlášení osob hlásících se k této iniciativě však zpráva hodnotí „jako prostředek pro prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobních tendencí ve vysoké politice a ve veřejném prostoru“. Konstatuje též, že iniciativa D.O.S.T. představuje „poměrně nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj České republiky“. Za nový zdroj inspirace pro české extremisty považuje zpráva antisemitismus z muslimských částí světa.

Co se týče konkrétních údajů, „Zpráva o stavu antisemitismu v České republice za rok 2010“ eviduje 47 antisemitských incidentů. Z toho 5 bylo útoků na majetek, 11 případů obtěžujícího chování a v 31 případech se jednalo o ucelené antisemitské texty publikované v literatuře, médiích a na internetu. Celkově se v roce 2010 míra antisemitských projevů v České republice nijak významně nenavýšila.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio