Proč v češtině užíváme stále více cizích slov?

Přejímání cizích slov - Foto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Přejímání cizích slovFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Preference užívání přejatých jazykových prostředků, zejména z angličtiny, je dána celkovou společenskou situací.

Otázka:  

Proč v češtině užíváme stále víc cizích slov, když máme pro ně pěkné české výrazy? Např. Karolina =stát v Americe, nyní je to Kerolajna, v Brně se jezdily vždycky motocyklové závody Velká cena, teď se jezdí Grand prix bajky. Taky se říkalo tř. Sofie Lorenová apod. ale teď máme v televizi hlasatelky Svoboda, Robinzon apod. Nebo ještě poslední, proč se u nás zřizují různé Pointy, např. baby, senior? Nemohlo by se to nahradit českým výrazem? Promiňte, já už jsem stará, ale to mě dost vadí. 


Odpověď: 

Preference užívání přejatých jazykových prostředků, zejména z angličtiny, je dána celkovou společenskou situací. V současné době jsme všeobecně svědky internacionalizace a globalizace nejen naší společnosti, ale i ostatních národů a angličtina v globalizovaném světě plní roli jakéhosi univerzálního dorozumívacího jazyka. Upozaďování domácích jazykových prostředků není dáno činiteli vnitrojazykovými, tedy tím, že by např. spojení grand prix lépe plnilo sdělnou funkci než domácí velká cena, bylo srozumitelnější, modernější apod. 

Autor:  Martin Prošek

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas