Aktuality

Pohled do galerie - Foto: Khalil Baalbaki

Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 25. července 2018 od 14:00 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2.
 

 
Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2018
- Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2017
- stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2018
- odborní experti pro potřeby Rady ČRo
- informace generálního ředitele
-
Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2018
- pravidla předvolebního vysílání
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr


Veřejná schůze Rady ČRo 25. července 2018

Členové rady

Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností.

Rada tedy není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.

Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi.


PhDr. Jiří Vejvoda
místopředseda

Ing. Miroslav Dittrich
místopředseda a tiskový mluvčí
Tel: 602 139 854
Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas