Bohoslužba Církve československé husitské z Litomyšle

1. duben 2018

Bohoslužba Církve československé husitské z Litomyšle. Sloužil emeritní biskup Štěpán Klásek.

Husův sbor v Litomyšli se nachází ve středu města na Toulovcově náměstí. Tvoří jej dvě budovy. Kostel je zdařile přestavěná dřívější litomyšlská reálka, kde krátce učil i Alois Jirásek. Jde o novogotickou stavbu z roku 1865, stojící na místě vyhořelého středověkého vojenského špitálu (odtud místní název na Špitálku). Farní úřad je měšťanský dům (zmiňovaný už ve čtrnáctém století), který byl součástí uvedeného špitálu. Tento dům byl mj. též majetkem manželů Rettigových. Magdalena Dobromila Rettigová zde zemřela a má na budově pamětní desku. Obě budovy jsou zařazeny v prvním památkovém pásmu UNESCO.

V bohoslužebném prostoru je umístěna socha Mistra Jana Husa v nadživotní velikosti od akademického sochaře Františka Bílka.

Husův sbor CČSH v Litomyšli

Věřící Církve československé husitské jsou křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým tak, jak dosvědčuje Bible. Věří, že existuje jedna jediná církev Kristova na celém světě, jež viditelně žije v obcích křesťanských církví. CČSH v Litomyšli se aktivně zapojuje do ekumenické spolupráce ve svém městě.

Bohoslužby se zde slouží každou neděli. Konají se biblické hodiny, přednášky a promítají se videozáznamy z cest.

Spustit audio