Bohoslužba Evangelické církve a.v. v ČR z Brna

2. červenec 2017

Bohoslužba Evangelické církve a.v. v ČR z Brna. Káže sborový farář Rev. Jaroslav Kratka. Liturgieje sloužena ve slovenském jazyce, kázání v jazyce českém.

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV v ČR) je relativně mladou církví registrovanou na území České republiky. Vznikla po rozpadu Česko-slovenské federace roku 1993 transformací Slovenského evangelického sboru augsburského vyznání v Praze, jediného sboru Slovenské evangelické církve a.v. v bývalé Česko-slovenské federaci na území České republiky.

Sbory ECAV v ČR navazují na tradici slovenských, českých a německých luterských sborů. Jejich hlavním posláním je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného Boha, svědčit o něm a vštěpovat víru do vědomí všech lidí, zvláště mladé generace. Dále sloužit svým členům (hlavně) službami Božími, tedy přisluhováním Slovem a svátostmi, dále pak náboženskou výchovou, poskytováním duchovní a pastorální péče, vést i ke vzájemné úctě, podpoře, toleranci a k příkladnému křesťanskému i občanskému životu. Ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími přispívat k rozšiřování a upevňování křesťanství, se všemi lidmi dobré vůle se snažit ve smyslu evangelia o uplatnění lásky, nastolení spravedlnosti a pokoje ve společenském životě.

Církevní sbor v Brně byl založený v květnu 2005 jako kazatelská stanice a v lednu 2010 se stal samostatným církevním sborem.

Spustit audio