Dům bez čísla - pořad Pionýrské jitřenky - 1964

16. březen 2015

V první polovině 60. let bylo mládežnické vysílání Československého rozhlasu v mimořádné formě, do které vyrostlo během let padesátých.

Po roce 69 – po vyhazovu mnoha redaktorů – podobnou formu horko těžko hledalo. Jména jako Jana Kudrnová, Eva Kopecká, Vladimír Branislav, Pavel Tumlíř nebo Vlado Príkazský jsou dodnes v archivu Českého rozhlasu zárukou nápaditosti, vtipnosti, hravosti. Takovým případem je i seriál Dům bez čísla.

Model byl pokaždé stejný. Parta dětí – povšimněte si, že neříkám pionýrů ač Dům bez čísla vznikal v redakci Pionýrské jitřenky – parta dětí při svých hrách v ulicích města nebo na venkově – narazila na problém, který bylo třeba nějak vyřešit. Nemuselo to být nic složitého.

Spustit audio