Hranice USA Mexiko

7. říjen 2005

Tento týden byla zveřejněna ve Washingtonu zpráva, podle níž za uplynulý fiskální rok zahynulo na mexicko-severoamerické hranici 464 osob, které se pokusily ilegálně vstoupit do USA. Komentář ke zprávě konstatoval, že jde opět o rekord, neboť každý rok se počet těchto úmrtí zvyšuje.

Statistiky nejsou schopny postihnout všechny mrtvé, neboť mnozí se prostě ztratí. Některé utopence odplaví Rio Grande (rrío grande), jiné dehydrované mrtvoly na poušti přeživší prostě zahrabou, aby po sobě na své cestě za lepším životem nezanechali stopy. Odhaduje se, že mrtvých je proti zveřejněnému údaji vždy nejméně dvojnásobek, tedy naposledy od října do konce září tak asi tisícovka.

Přitom zpráva konstatuje, že američtí pohraničníci uskutečnili více než dva a půl tisíce úspěšných záchranných akcí. Hranice je pro nezkušené emigranty těžce prostupná. A to i když letos před jarní zemědělskou sezónou v USA vyšla v Mexiku instruktážní brožurka, jak se dostat bezpečně za štěstím. Je pojata komiksově, tj. kresleně s nemnohým textem, aby jí každý porozuměl. Jak se však ukazuje, je dost nekvalitní.

Jak je vidět, problém ilegálních přistěhovalců nemá jenom Evropská unie nebo snad Česká republika. Ve Spojených státech žije odhadem jedenáct miliónů cizinců bez dokladů. Z toho je přibližně polovina Mexičanů. Ročně jich tajně přejde hranici půl milionu, převážně mužů. A přitom jenom za minulý rok vrátili američtí pohraničníci zpět do Mexika jeden milion sto tisíc osob.

Proč se lidé hrnou do USA, je zřejmé. Chtějí si víc vydělat. Zatímco v Mexiku je minimální hodinová mzda 47 centů dolaru, ve Spojených státech je téměř šest dolarů. Podle údajů mexické státní banky poukázali občané pracující v USA loni svým příbuzným - opět rekordních - 16 miliard dolarů, což podle ekonomů pomáhá rozkvětu země, zejména drobnému podnikání. Jsou v tom samozřejmě i peníze legálně zaměstnaných Mexičanů. Spojené státy jsou v nezáviděnihodné situaci. Jenom Kalifornie vydává přes deset miliard dolarů ročně na takzvané ilegály, z toho téměř sedm miliard na školství, jeden a půl miliardy na základní zdravotní péči pro nepojištěné a tutéž sumu na vězenství. Zaměstnavatelé, kteří neplatí daně za levnou nelegální sílu, okrádají státní kasu odhadem o osm miliard dolarů a úřady je nejsou schopny postihnout z různých důvodů. Mimo jiné i proto, že 93% Američanů tvrdí, že jim tato situace vyhovuje: ilegální Mexičané mohou pracovat, ale neměli by mít plná práva občana USA. Například by neměli mít přístup k získání řidičskému průkazu, což je jedna z možností, jak legalizovat svůj pobyt v zemi.

Však také nedávno vládnoucí republikáni prosadili zákon, který lidem bez dokladů ztěžuje získat řidičák. Někteří republikánští poslanci se dokonce shlédli v berlínské zdi. Chtěli by prosadit zákon, který by umožnil na jižní hranici postavit čínskou zeď proti vetřelcům. Mexická vláda reagovala dotčeně na pokusy zabránit ilegálním ekonomickým přistěhovalcům. President Vicente Fox se nechal slyšet, že to nejsou způsoby, jak si chránit hranici. Měl na mysli i jednoměsíční pokus několika stovek amerických občanů, kteří na způsob ochránců hranic z devatenáctého století hlídali třicetikilometrový úsek ze šesti set kilometrů společných hranic.

President George Bush by rád zapeklitou situaci vyřešil. Po jedenáctém září vyhlásil nesmiřitelný boj teroristům, kontroly jsou často neúnosné, někdy jsou šikanovány i oficiální osobnosti jako například pozvaní představitelé vlád a diplomaté. Ani stav napětí ve společnosti zatím příliš nepolevil. A přesto, jižní hranice je zcela prostupná. Nejen pro Mexičany a další Latinoameričany. Nebezpečnější jsou pašeráci drog, kteří dokáží snadno přeplavat Rio Grande, projít pouští a přelézt jakoukoli zeď.

Mají na to finanční prostředky i odpovídající techniku. Stejně ne-li lépe jsou vybaveni i mnohem nebezpečnější teroristé. Všechna opatření Washingtonu jsou zatím příliš děravá. Zatím neprošel ani návrh republikána Johna McCaina a demokrata Edwarda Kennedyho o legalizaci ilegálních přistěhovalců za určitých poměrně přísných podmínek, který by možná dovolil oddělit hospodářské imigranty od zločinců. Nemá podporu zejména mezi republikány, kteří mají většinou odpor k jakýmkoliv ústupkům vůči ilegálním přistěhovalcům. V každém případě čeká Bushovu administrativu zásadní rozhodnutí, jak z této situace vybřednout. A v tomto smyslu se nezaviněná smrt nějaké tisícovky mexických ilegálů jeví jako záležitost bez vysoké priority. Ve válce - i proti teroristům - tomu tak chodí.

autor: Karel Wichs
Spustit audio