Jak vyhynuli štulíci

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Noemova archa (Neznámý autor, 12 let, Maďarsko)

Daniela Fischerová

Je registrované partnerství proti Bohu? Mikrodrama u Noemovy archy. V režii Aleše Vrzáka účinkují Josef Somr, Jan Vondráček a Václav Neužil. Hra obsadila 2. místo v kategorii Short Forms na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Marulić 2013.

(Hudba, moře, zvířecí zvuky, loď.)

NOE: Nastupujte do archy, tvorové boží! Pěkně po dvou, houser s husou… kocour s kočkou… had s hadicí… Ženo, zapiš je! A vy jste kdo?

ŠTULÍCI: (společně) Praotče Noe, my jsme štulíci.

NOE: Zapiš je, ženo! Kdo z vás je samička?

ŠTULÍCI: (společně) My jsme prosím oba samci. Jsme registrovaní partneři.

NOE: Tak to ne, pánové. To by mi u šéfa neprošlo.

PRVNÍ ŠTULÍK: Ale Noe! Zákony už se změnily!

DRUHÝ ŠTULÍK: Fakt, Noe, je pokrok! Tolerance a tak! Hele, tady na to máme papíry.

NOE: Šéf je tvrďák. Lituju, štulíci, asi vyhynete. Ženo, škrtni je.

ŠTULÍCI: (zoufale) No Noe, moment, nenechávej nás tady, Noe! Přece jsme taky tvorové boží…

(Hlasy štulíků se vzdalují, loď odplouvá.)

NOE: Jo jo, vypadá to na pořádný déšť. (Zahřmí.)

HOW THE CUDDLIES DIED OUT (do angličtiny přeložil Ian Richard Willoughby)

Noemova archa (Autor: 14 let, Švédsko)

(Music, sea, animal sounds, ship.)

Noah: All aboard the Ark, God’s creatures! In pairs, please, goose with gander…stag with doe…stallion with mare…Make entries for them, woman! And who might you be?

Cuddlies: (in unison) Father Noah, we’re Cuddlies.

Noah: Note them down, woman! Which of you is female?

Cuddlies: (in unison) We’re both males. We’re registered partners.

Noah: In that case, sorry chaps. The boss wouldn’t have it.

First Cuddly: But Noah! The laws have changed!

Second Cuddly: Honestly, Noah, it’s progress! Tolerance and all that! Look, we’ve got papers to prove it.

Noah: The boss is a hard man. I’m sorry, Cuddlies, I guess you’ll die out. Woman, cross them off.

Cuddlies: (desperately) One second, Noah, don’t leave us here, Noah! After all, we’re God’s creatures too…

(Cuddlies voices fade into the distance, ship sails away.)

Noah: Aye, aye, it looks like a proper downpour. (clap of thunder)


Osoby a obsazení:
Noe: Josef Somr
První štulík: Jan Vondráček
Druhý štulík: Václav Neužil

Autorka: Daniela Fischerová
Překlad: Ian Richard Willoughby
Režie:
Aleš Vrzák
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Zvukový mistr: Dušan Kozák
Zvuková a hudební spolupráce: Dušan Kozák
Produkce: Iveta Tomášková, Radka Tučková


>> Zpět na hlasování