Kvůli neplacení alimentů můžete přijít o řidičák

28. listopad 2012

Přijít o řidičský průkaz je zatím možné pouze kvůli dopravnímu přestupku. Příští týden se to však změní a o řidičák bude moct člověk přijít i kvůli neplacení alimentů. Zjišťovali jsme, jak přesně bude v těchto případech odebrání řidičského průkazu vypadat.

I přes nesouhlas prezidenta nabyla v říjnu účinnost novela trestního zákoníku a trestního řádu, která začne platit 15 dnů po vydání ve sbírce zákonů, což připadá na 8. prosinec.

„Díky této novele bude moct soud nově udělit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy takzvané přiměřené omezení, aby se pachatel zdržel řízení motorových vozidel. Toto omezení soud uloží zejména tehdy, bude-li mít důvodnou obavu, že povinnost uhradit dlužné výživné bude z nějakého důvodu mařena nebo stěžována. V praxi by se odebrání řidičských oprávnění nemuselo týkat například řidičů a řidiček z povolání a podobně,“ přibližuje Jiří Hovorka z ministerstva spravedlnosti.

Průkaz odevzdejte na příslušném obecním úřadě

V praxi to však nebude probíhat tak, že člověk nechá přímo v soudní síni řidičský průkaz. Stejně jako v případě dopravních přestupků je nutné po výzvě, v tomto případě po vynesení rozsudku, odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravně-správním úřadu obce s pověřenou působností.

„Měl by jít na příslušný místní obecní úřad a tam průkaz vrátit. Úředníci pracují s centrálním registrem řidičů, takže mají možnost ho do něj ihned zadat. Jakmile řidič průkaz odevzdá, ztrácí právo řídit,“ zdůrazňuje Martin Novák z ministerstva dopravy.

Zápis v registru řidičů je důležitý pro policisty. Z jejich pohledu je totiž jedno, z jakého důvodu nesmí člověk za volant. „Pro policisty to v podstatě nic neznamená. Řidič, kterému bylo z těchto důvodů omezeno užívání řidičského oprávnění, nemůže řídit. Pokud by však i přes toto omezení vozidlo řídil, dopouští se maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popisuje ředitel naší dopravní policie Leoš Tržil.

Řečí bodového systému to pro řidiče znamená sedm trestných bodů, pokuta až deset tisíc korun a zákaz řízení na dalších šest měsíců až rok, ale to už se dostáváme k sankcím vyplývajícím z dopravních pravidel.

Při navrácení ŘP nebude nutné dělat znovu testy

Jednoduché nebude ani vrácení řidičského průkazu, který byl odebrán kvůli neplacení alimentů. Opět totiž o tom musí rozhodnout soud, což může trvat dlouho.

„Soud bude rozhodovat na žádost odsouzené osoby. Ta bude muset doložit spolu s žádostí, že zaplatila dlužné výživné nebo že se změnila její životní situace – například nově potřebuje nové řidičské oprávnění, aby mohla uspokojit základní životní potřeby své i osob, ke kterým má vyživovací povinnost.

Pozitivní je, že v tomto případě není nutné při znovunabytí řidičského průkazu dělat přezkoušení ze silničních pravidel, protože byl zadržen z jiných důvodů. Dodejme, že od ledna budou moct o zadržení řidičského oprávnění kvůli neplacení výživného rozhodovat i exekutoři.

autor: evk
Spustit audio