Lhůty na výměnu řidičáku se zkrátily

25. květen 2011

Milióny řidičů si v posledních letech musely vyměnit řidičský průkaz. Kdo nyní jezdí s řidičákem vydaným před rokem 2001, má ho neplatný a může dostat pokutu až dva tisíce korun na místě. To je stejné, jako kdyby ho zapomněl doma. Důležité však je, že přestože má neplatný doklad, nepozbyl řidičského oprávnění.

Poslední etapa výměny řidičských průkazů začala na počátku letošního roku. Novela zákona, která od srpna změní bodový systém, ovšem už od dnešního dne upravila termíny pro tuto povinnou výměnu. Některým je dokonce zkrátila.

Podle posledních údajů ministerstva dopravy přesně 1.052.162 motoristů ještě čeká povinná výměna řidičského průkazu. Původně na to měli čas do konce roku 2013. To však novela zákona změnila a některým lhůtu o rok zkrátila. „Děje se tak v reakci na problémy, které vždy nastávaly ke konci roku, ve kterém měly být uskutečněny. Dochází k určitému posunu a rozdělení povinných výměn. Konkrétně změna spočívá v tom, že řidičské průkazy vydané mezi 1. lednem 2001 a koncem roku 2002 budou podléhat povinné výměně do konce roku 2012,“ upozorňuje právník Jan Kněžínek.

Ostatní motoristé budou mít termín jako doposud. „Řidičské průkazy vydané v letech 2003 až do našeho vstupu do EU, tedy před 1. květnem 2004, budou podléhat povinné výměně do konce roku 2013.“

Řada lidí také v předchozích dvou etapách měla problém s tím, že nestihla do konce roku o nový průkaz požádat. Státní tiskárna cenin má dvacet pracovních dnů na výrobu průkazu nového. Někteří řidiči tedy jezdili po Novém roce, k němuž byl a je termín výměny vztažen, s neplatným průkazem až do doby, než dostali nový. „Zákon na to také reaguje. Předpokládá, že v této lhůtě musí být podána žádost o vydání řidičského průkazu. Lhůta platnosti starého průkazu se potom prodlouží o nezbytnou dobu k vyrobení a vydání nového ŘP. Teoreticky bude platnost většiny řidičských průkazů končit kolem 20. ledna, ovšem za předpokladu, že si řidiči stačí požádat o nový průkaz do konce roku.“

I přesto je dobré na výměnu myslet včas. Rozhodující je datum vystavení průkazu, a to i proto, že od roku 2001 do roku 2004 už byl vydáván jeden jediný typ. Výměna je potom velmi jednoduchá, stačí s potřebnými doklady zajít na příslušný registr řidičů. „Žádost si řidič vyzvedne kdekoliv na úřadu obce s rozšířenou působností, kde je evidován. Připraven by měl mít fotografii 3,5 x 4,5 cm, platný doklad totožnosti a původní řidičský průkaz,“ vyjmenovává Josef Mihalík, šéf odboru dopravně správních agend pražského magistrátu.

Nejčastěji na úřadech zdržujeme sami sebe. „Na žádosti se vyplňují pouze bíle orámované části.“

Často také nemíváme odpovídající fotografii, kdy se v pouličním automatu snažíme ušetřit čas i peníze. „Automat vás nevyfotí podle našich potřeb, tedy čelní pohled o rozměru 3,5 x 4,5 centimetru. Lidé se většinou pohnou a fotografie není přesná. Potřebujeme co nejkvalitnější fotku, protože ji následně skenujeme,“ popisuje své zkušenosti přímo z přepážky Jana Kopecká.

Takže, podívejte se do řidičáku na datum jeho vydání. Byl-li vydán v letech 2001 až 2002, pak na úřad s patřičnými doklady musíte do konce roku 2012. Najdete-li na něm datum 2003 až 2004, pak máte čas o rok déle. Pro ostatní platí, že platnost řidičského průkazu je deset let a povinná výměna je vždy bezplatná.

autor: pgj
Spustit audio