Plná čára není zeď?

28. červenec 2011

Předjíždění je bez diskuse jedním z nejnebezpečnějších manévrů vůbec. Neodhadneme-li rychlost protijedoucího vozidla nebo podceníme potřebný prostor, zpravidla to končí nehodou. Proto nám na řadě míst předjíždění zakazuje dopravní značení.

Plná čára je zeď. Alespoň tak nás to učili v autoškole. Prostě přes plnou čáru se nepředjíždí. Jenže současné paragrafy vůbec neříkají, že plná čára rovná se zákaz předjíždění. „Význam vodorovné dopravní značky je stanoven ve vyhlášce 30 z roku 2001. Ve skutečnosti samotná dopravní značka zákaz předjíždění neznamená,“ konstatuje pro mnohé překvapivý fakt právník Jan Kněžínek.

Řidiči tedy tuto plnou čáru, a to platí i pro dvojitou plnou, pouze nesmějí přejíždět kromě zákonem stanovených případů, tedy například objíždění překážky. Vodorovnému dopravnímu značení je nadřazeno svislé, tedy klasické dopravní značky, a právě ty stanovují, kde je a kde není zákaz předjíždění. Plná čára tedy musí být doplněna klasickým červeně orámovaným bílým kruhem se symboly dvou předjíždějících se aut.

„Zákaz bude primárně platit tam, kde bude plná čára použita v kombinaci se svislou dopravní značkou zakazující předjíždění, ale bezesporu zákaz předjíždění bude platit i tam, kde bude vyplývat z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, to znamená z §17 zákona o silničním provozu, kde je například zakázáno předjíždět před nepřehledným vrcholem stoupání, v nepřehledné zatáčce, v některých případech v křižovatkách a podobně.“

Tento zákaz by v takových místech platil i bez plné čáry. Její přejetí je ovšem přestupkem, a to například i ve chvíli, kdy přes ni přejedeme při předjíždění cyklisty nebo pomalejšího vozidla, třeba traktoru.

„Přejetí plné čáry v případech, kdy to vyhláška neumožňuje, je bezesporu přestupkem, ovšem přestupkem podle sběrné skutkové podstaty, tedy v blokovém řízení do dvou tisíc korun a ve správním řízení od 1,5 do 2,5 tisíce korun. Důležité je také zdůraznit, že nerespektování této značky a její přejetí není bodově hodnoceno,“ říká Jan Kněžínek.

Za pouhé přejetí plné čáry tedy nemůžeme dostat vyšší pokutu. Na druhou stranu, i v místech, kde bude přerušovaná čára a bude použita značka Zákaz předjíždění nebo nebudeme mít dostatečný výhled, například v nepřehledné zatáčce, předjíždět nesmíme a hrozí nám daleko vyšší postih – pokuta od pěti do deseti tisíc korun, zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku a sedm bodů do karty řidiče. Takže se případné předjíždění i přes pouhou plnou čáru vyplatí rozmyslet. Přece jen je lepší dojet druhý o pár minut později než nedojet vůbec.

autor: pgj
Spustit audio