Stvořené pro věčnost

4. leden 2019

Nová publikace představuje největší objevy české egyptologie, ke kterým došlo během šedesáti let působení našich vědců na severu Afriky.

V loňském roce si naši egyptologové připomněli 60. výročí založení Československého, později Českého egyptologického ústavu. Letos uplyne 100 let od chvíle, kdy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze začaly pravidelné egyptologické přednášky. Při té příležitosti vyšla loni v prosinci kniha, nazvaná Stvořené pro věčnost, s podtitulem Největší objevy české egyptologie. Výpravnou publikaci vydala právě Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Formou jakéhosi katalogu je v ní představeno 140 artefaktů nebo nálezových celků. Každému z nich je věnována dvoustránka s krátkým článkem, velkou fotografií a dalšími obrázky z místa nálezu; pro odborníky je tu přesný popis včetně rozměrů, použitého materiálu, inventárního čísla a současného umístění. Nejsou tu jen spektakulární artefakty jako sarkofágy, reliéfy, sochy nebo šperky, ale i zdánlivě obyčejné nástroje či nářadí, kosterní pozůstatky, nádoby. I když možná nejsou tak přitažlivé a obdivované, jejich výpovědní hodnota je často nesmírná.

Stvořené pro věčnost

Texty napsala více než dvacítka badatelů, spjatých s Českým egyptologickým ústavem. Hlavních editorů bylo pět – vedle Miroslava Bárty také Ladislav Bareš, Jaromír Krejčí, Mohamed Megahed a Lenka Varadzinová. Kniha je rozvržena do osmi kapitol, věnovaných jednotlivým oblastem, kde výzkumy probíhají. Nejbohatšími na objevy se jeví první tři, spjaté s českou koncesí v Abúsíru – pyramidová nekropole, pohřebiště v jižním Abúsíru a šachtové hroby západního Abúsíru. Pěkné nálezy však pocházejí i z jižní Sakkáry, oázy El-Héz, Dolní Núbie a dvou lokalit v Súdánu – Usli a pohoří Sabaloka.

Texty s fotografiemi jsou v knize prakticky půl na půl, krása nálezů vás doslova uhrane. Knihu doplňuje glosář, přehledná chronologie a přehled doporučené literatury – nejen té všeobecné, ale ke každému nálezu zvlášť. Knihou se tak potěší nejen laik, ale i znalec, který v ní najde odkazy k dalšímu studiu. A tak prohlížejte, studujte a představujte si, kolik podobných nálezů se ještě pod africkým pískem skrývá.

O knihu Stvořené pro věčnost s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 27. ledna.

Miroslav Bárta, Ladislav Bareš, Jaromír Krejčí, Mohamed Megahed, Lenka Varadzinová: Stvořené pro věčnost : Největší objevy české egyptologie. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7308-878-1.

autor: frv
Spustit audio