Více turistů v Betlémě

27. prosinec 2007

Zdá se, že do Betléma se začínají vracet poutníci. Jak informuje na svých internetových stránkách stanice CNN, zřejmě je povzbudily obnovené rozhovory mezi Izraelem a Palestinci. Zatímco v minulých letech bylo křesťanských poutníků v Betlémě skutečně poskrovnu, letos to bylo o poznání lepší. Návštěvnost proslulého Chrámu narození byla největší za několik posledních let.

Byli mezi nimi nejrůznější skupiny, od amerických turistů přes duchovní v barevném rouchu až po palestinské skauty. Přestože atmosféra byla letos slavnostní až rozjásaná, u místa, kde se podle tradice narodil Ježíš panovala tvrdá bezpečnostní opatření. Připomínala je především bariéra v podobě zdi, budované Izraelem proti teroristům, kteří by chtěli útočit na tamní cíle. Křesťanské obyvatelstvo tvořilo v Betlémě kdysi velkou většinu, dnes je ale stále méně početné.

Během slavnostní mše vyjádřil katolický duchovní Michel Sabbah naději, že láska a mír ve svaté zemi nakonec zvítězí, stejně jako se naplní touha Palestinců po vlastním státě. Tento duchovní je Palestinec a kritizoval extrémismus, který podle něj vede k neustálému úbytku křesťanů v Betlémě i ve svaté zemi. Mnogho lidí totiž v obavách z útlaku odchází do zahraničí. Těm, kdo přesto zůstávají, adresoval Sabbah Kristova slova: "nebojte se".

Stanice CNN si všímá, že do Betléma se hrnuly tisíce turistů hlavně v letech, následujících po podpisu dohod z norského Osla, tedy po roce 1993. Nejvíce jich přicházelo samozřejmě o Vánocích. Jejich počty se ale podstatně snížily od roku 2000, kdy vypukla druhá palestinská intifáda. Neblahý stav trval až do letošního roku, kdy se uskutečnily rozhovory v americkému Annapolisu.

Zdá se, že nyní se vrací věci k normálu. Z Jeruzaléma se rozjelo do Betléma zhruba 20 000 turistů, což je 50% nárůst v porovnání s loňským rokem. V samotném Ježíšově rodišti bylo ještě před Vánočními svátky rezervováno 5000 hotelových pokojů, což znamená, že prakticky všechny byly obsazené. Tomu odpovídala také bezpečnostní opatření. Policisté byli rozmístěni na tradičních turistických trasách a po ulicích chodily specializované oddíly, hledající případné nastražené výbušniny.

Léta násilí se projevují ale i ve složení obyvatelstva. V Betlémě žije zhruba 40 000 lidí a počet křesťanů se mezi nimi odhaduje na 35 až 50 %. V padesátých letech minulého století bylo přitom toto město prakticky křesťanské - křesťané v něm tvořili 90% obyvatelstva. V posledních desetiletích se ale projevuje neblahý trend. Místo je postiženo i hospodářsky, což je jeden z důsledků terorismu a výstavby izraelské zdi.

Jeden z místních rodáků žije dnes ve Spojených arabských emirátech a pro stanici CNN prohlásil, že mladá generace zde prostě nevidí žádnou budoucnost. Podle něj není divu, že tolik lidí odchází - a bude-li trend pokračovat, pak podle něj bude Chrám narození za takových pět nebo deset let v rukách muslimů.

autor: Daniel Raus
Spustit audio