Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z Prahy - Strašnic

11. únor 2007

Dnes vysíláme přímý přenos bohoslužby Českobratrské církve evangelické z Prahy - Strašnic. Káže farář Pavel Klinecký. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Strašnicích patří od počátku mezi početně větší a aktivní sbory pražského seniorátu. Je to způsobeno umístěním v centru lidnatého a dynamicky se rozvíjejícího obvodu Prahy 10, dále jistou místní evangelickou tradicí a v neposlední řadě i osobnostmi zde působících farářů.

Takové postavení je samozřejmě důvodem k radosti, zároveň však zavazuje a přináší i některé problémy.

Původ sboru sahá do 30. let. Z té doby pochází i současná modlitebna, zvenčí nenápadná (vchází se činžovním domem, který nijak nevybočuje z fronty ostatních domů). Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo. Při nedělních bohoslužbách zde běžně bývá shromážděno přes sto účastníků bohoslužeb, při některých příležitostech bývá návštěvníků hodně přes 150.

Život sboru ovšem nejsou jenom nedělní bohoslužby. Nejrůznější pravidelná i příležitostná setkání v týdnu pro všechny generace, aktivity dětí a mládeže, včetně tak atraktivních, jako je dramatický a keramický kroužek, letní tábor, kanoistická voda, spolupráce s blízkou diakonií, to jsou stáje jenom některé z mnoha činností, kterými se Strašnice mohou "pochlubit" - i když, samozřejmě, nejde tu o nějakou prestiž, nýbrž pouze a výhradně o využití možností, které sboru byly dány.

Strašnická mládež na vodě na Hronu

Strašnický sbor je tedy sbor živý v tom nejlepším slova smyslu, nabízející duchovní rozměr i specifickou křesťansky orientovanou kulturu uprostřed konzumní doby, která jinak není takovým věcem příliš nakloněna.

autor: Petra Kaluschová
Spustit audio