Bohoslužba Církve československé husitské z Ostravy - Svinova

11. říjen 2009

Přímý přenos bohoslužby Církve československé husitské vysíláme z Ostravy - Svinova. Káže farář Tomáš Chytil.

Církev československá husitská vznikla 8. ledna 1920. Navázala na odkaz prvotní církve, Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa a Českých bratří a zdůraznila svobodu svědomí každého člověka. Učení církve vychází ze svědectví a zvěsti Bible. Své poslání spatřuje v naplňování všech oblastí lidského života Duchem Kristovým. Proto rozvíjí charitativní a diakonickou činnost, podporuje výchovné, vzdělávací i kulturní projekty a spolupracuje s dalšími křesťanskými církvemi při zvěstování evangelia.

Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě - Svinově byla oficiálně ustanovena v roce 1924. Budova Husova sboru je funkcionalistická stavba, která byla dostavěna o deset let později (v roce 1934) podle návrhu stavitele Valentina Stojeby. Ve sboru se nacházejí varhany z roku 1950, které prošly před několika lety generální opravou. Na přední stěnu uvnitř kostela byly v 70. letech 20. století zavěšeny dvě tapisérie znázorňující apoštoly Petra a Pavla a slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje.

Zdejší náboženská obec pečuje o bohoslužebný a svátostný život členů církve v sídle sboru, ale plní také pastorační úlohu v sociálních a zdravotnických zařízeních. Sbor je určen pro věřící nejen ze Svinova, ale také z Poruby, Třebovic a Pustkovce, a je využíván kromě bohoslužeb a církevních obřadů i ke konání koncertů, popř. přednášek. Jelikož místní farář je ustanoven také pro náboženskou obec v Ostravě - Polance, existuje mezi svinovskou a polaneckou náboženskou obcí čilá a prospěšná spolupráce.

Spustit audio