Bohoslužba Římskokatolické církve z baziliky sv. Markéty v Praze - Břevnově

30. prosinec 2012

Bohoslužba Římskokatolické cíkrve z baziliky sv. Markéty v Praze - Břevnově. Celebruje P.Václav Snětina.

Bazilika sv. Markéty v Praze - Břevnově je součástí břevnovského kláštera benediktinů, založeného sv. Vojtěchem koncem 10. století. Kromě baziliky tvoří rozsáhlý komplex kláštera budova vlastního konventu, hospodářská stavení, prelatura a kaple sv. Vojtěcha. V přilehlé terasovité zahradě se salou terrenou se nachází studna zvaná Vojtěška. Současný klášterní kostel byl postaven počátkem 18. století jako vrcholně barokní stavba podle plánů K. Dientzenhofera.

Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území. Benediktini se řídí Řeholí, kterou pro ně sepsal v 6. století sv. Benedikt z italské Nurie. Život tohoto řádu nejlépe vystihuje tradiční benediktinské heslo "modli se a pracuj". Pohnuté byly dějiny kláštera ve století dvacátém. V roce 1950 byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zabrán. Opat Anastáz Opasek (+ 1999) byl nespravedlivě obviněn a strávil 50. léta ve věznicích. Klášter během komunistické éry značně zchátral.

Obnovené benediktinské komunitě se za pomoci státu i zahraničních klášterů podařilo klášterní budovy opravit a důstojně oslavit 1000 let trvání kláštera v roce 1993 - břevnovské opatství bylo při té příležitosti papežem obdařeno čestným titulem "arciopatství". Papež Jan Pavel II. pak v roce 1997 břevnovské mnichy při své návštěvě v České republice také osobně navštívil. V roce 1999, po smrti Anastáze Opaska, stanul v čele kláštera jako převor-administrátor Prokop Siostrzonek. V posledních letech se pokračuje s opravami celého komplexu a život kláštera vrůstá do života pražského Břevnova na začátku 21. století.

Spustit audio