Náboženství Mayů: Bohové, mýty, rituály a představy

3. únor 2019

Rozhovor s mayistkou a religionistkou Zuzanou Marií Kostićovou - nad stránkami její, v mnohém unikátní, nové publikace.

Dějiny předkolumbovských civilizací Nového světa jsou pro nás v mnoha ohledech skryté rouškou tajemství. Jsme odkázáni na kusé informace, často z druhé ruky, někdy překroucené, jindy nepochopené, což vede k častým zkreslením a omylům. Týká se to i všech indiánských civilizací tzv. Mezoameriky, která zahrnuje oblast středního a jižního Mexika s poloostrovem Yucatán, území dnešního Belize a Guatemaly, severní část Salvadoru a západ Hondurasu. Vedle Toltéků, Olméků nebo Aztéků tam žili i Mayové. A právě mayská civilizace je už dlouhá desetiletí v centru pozornosti vědců nebo milovníků historie, ale také různých fantastů, záhadologů, mystiků a ezoteriků. V jejich hledáčku jsou nejen hmotné památky, ale také duchovní odkaz Mayů, uložený v jejich mýtech a náboženských představách. Velká část tohoto dědictví byla donedávna skryta v nečitelných hieroglyfech. S tím, jak se je daří postupně dešifrovat, však vyvstávají nové problémy a otázky.

To, co o mayském náboženství víme právě teď, se nedávno dočkalo odborné syntézy, která je unikátní nejen v našem, ale zřejmě i celosvětovém měřítku. Autorkou zmíněné publikace, nazvané prostě Náboženství Mayů a vydané nakladatelstvím Karolinum, je mayistka a religionistka Zuzana Marie Kostićová z Katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Její vyprávění o mayském náboženství jsme vysílali ve dvou částech. V první části rozhovoru vysvětluje své pohnutky, proč se do studia mayského náboženství pustila, zmiňuje se o nejzásadnějších pracích, které na toto téma dosud byly sepsány a shrnuje prameny, ze kterých badatelé vycházejí. Dojde i na mayské bohy jako takové. Druhá část rozhovoru představuje nejznámější mayský mýtus o stvoření, hovoří se v ní o rituálech a mayském kalendáři. Dozvíte se také, co si staří Mayové mysleli o duši, jak vypadalo jejich strukturování světa a krátce je zmíněn vývoj našich představ o Mayích jako takových.

autoři: frv , Zuzana Marie Kostićová
Spustit audio