Pravoslavné ikony

22. září 2010

Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze základních kamenů duchovního dědictví lidstva.

Ve svém původním kontextu však ikona není jen výzdobou chrámů a domovů věřících, ale tvoří neodmyslitelnou součást bohoslužby i každodenního života. Její skutečný význam se neomezuje na zkrášlení architektury či interiéru, ani na ilustraci příběhů křesťanské tradice, ačkoli i tuto funkci bezpochyby plní. Je integrální součástí jak samotného náboženského kultu, tak každodenní modlitby. Pro pochopení jejího významu však nestačí pouhý estetický vjem, ale je potřeba znát alespoň základní fakta o její historii, teologickém zakotvení, struktuře i výtvarném jazyce. Tím spíše, že většinou svých prvků nedílně souvisí i se západním náboženským uměním.

Obecná část

O původu ikon

Co je ikona

Výtvarný jazyk ikony

Funkce ikony v chrámu a domácnosti

Ikonostas

Ikonografické typy

Dějové ikony

autor: Hanuš Nykl
Spustit audio