Sváteční bohoslužba Církve bratrské (Praha - Horní Počernice)

1. leden 2006

Přímý přenos sváteční bohoslužby Církve bratrské z modlitebny v Praze - Horních Počernicích. Bohoslužbu slouží farář Mgr. Miloslav Kloubek.

Počátky práce Církve bratrské v Horních Počernicích jsou spojené se společenstvím v Praze na Žižkově, kde působil známý kazatel František Urbánek, absolvent bohosloví na universitách ve Vídni, Berlíně, Halle a Lipsku, který studoval filozofii u T. G. Masaryka na pražské univerzitě a setkával se s Masarykem jako spolupracovník i v redakci časopisu "Naše doba". Odtud pocházejí i důvěrné styky kazatele Urbánka s celou rodinou Masarykových, takže učil děti Masarykových náboženství, stal se jako rodinný přítel jejich domácím duchovním a byl v jejich rodině povzbuzením i při nejsmutnějších chvílích - pohřbíval Herberta, Charlottu, Jana i pana prezidenta.

Přenosový vůz České rozhlasu před sborovým domem při natáčení novoroční bohoslužby

Kazatel Urbánek se svou švagrovou Boženou Jehličkovou se pokoušel vytvořit útulek pro opuštěné děti, což se jim podařilo 2. října 1908 právě v nynějších Horních Počernicích - v areálu bývalého chvalského mlýna. Každou středu sem kazatel Urbánek jezdil a modlil se s věřícími lidmi, kteří se shromažďovali kolem této sociální práce. Od roku 1914 směl vyučovat náboženství i na školách v Horních Počernicích. Později se věřící lidé tehdejší Svobodné reformované církve, jak se tehdy Církev bratrská jmenovala, scházeli i k rodinným nedělním bohoslužbám a byla k tomu účelu upravena místnost v domě, věnovaném práci se sirotky. Zde sirotky také několikrát navštívila během 1. světové války i Charlotta Masaryková, která této práci velmi přála.

Pro setkávání hornopočernického společenství byla v roce 1922 upravena místnost v soukromém domku v ulici Ve Žlíbku. Postupně se zde střídali kazatelé, kteří sem stále dojížděli ze žižkovského sboru jako na svou "kazatelskou stanici". Od září 1988 se staly Horní Počernice samostatným společenstvím církve bratrské - tzv. sborem. Jejich kazatelskou stanicí je malé společenství v Čelákovicích. V té době zde působil kazatel Karel Toušek, kterému byl vrácen souhlas k vykonávání duchovenské činnosti.

Hudební skupina

V 70. letech proběhla svépomocí kompletní rekonstrukce sborového domu do dnešní podoby. Vystavěla se moderní modlitebna, která však byla omezena velikostí parcely. Typické pro modlitebny Církve bratrské je vytvořit zázemí pro setkávání dětí, mládeže, pro rozvíjení práce v klubech, pro neformální setkávání u jídla. K tomu je v domě velmi omezený prostor, což pociťujeme v poslední době stále více, když se modlitebna při nedělních bohoslužbách celá zaplní.

Kazatel Mgr. Miloslav Kloubek

Prvním samostatným kazatelem na plný úvazek byl ve sboru Ing. Pavel Benák, který přijal v roce 2003 pozvání přestěhovat se do Teplic a ujmout se tamní práce CB. Po něm se služby v Horních Počernicích ujal Mgr. Miloslav Kloubek, který byl po dobu šesti let uvolněn církví do armády jako vojenský kaplan a nyní se vrátil do služby v církvi a pokračuje v Horních Počernicích. Jeho hlas posluchači mohli slyšet při novoročních bohoslužbách.

Kazatel Mgr. Miloslav Kloubek
Spustit audio