Trestné body se u nás přičítají!

19. duben 2012

Už téměř šest let u nás funguje bodový systém, kvůli kterému řidiči porušující pravidla mohou přijít i o řidičský průkaz. Přesto mnozí motoristé stále tápou, jestli je lepší chlubit se tím, že mají na svém kontě stále plný počet bodů, nebo raději říkat, že nemají ani jeden.

Celkem 21 zemí využívá bodový systém hodnocení dopravních přestupků, ovšem co stát, to originál. I když základ je stejný, tedy za závažný přestupek se kromě pokuty udílejí i trestné body, dále se systémy liší – například tím, že někde mají řidiči na začátku na kontě nulu, jinde třeba 15 bodů. Co myslíte, jak je to u nás? Body se přičítají, nebo odečítají?

V naší týdenní internetové anketě si celá čtvrtina řidičů mylně myslí, že se odečítají, ale jak potvrzuje Martin Novák z ministerstva dopravy, náš bodový systém je postaven na přičítání bodů za přestupky. „Pokud spáchám dopravní přestupek, trestné body dostávám. Kdo dosáhne 12 bodů, pozbývá řidičského oprávnění a do pěti pracovních dnů musí odevzdat řidičský průkaz na příslušném obecním úřadě.“

Právě obecní úřad je tím orgánem, který body přiděluje. Nejprve ale musí dojít k jasnému prokázání viny příslušného řidiče. Bez tohoto projednání není možné body přičíst. Jinými slovy, musíte vždy vědět, že jste nějaký přestupek spáchal a byl za něj sankcionován.

„Pokud je vedeno přestupkové řízení, řidič je vyzván k podání vysvětlení a s výsledkem je srozuměn. Body se jednoduše neudělují, bez toho aniž by o tom dotyčný věděl,“ vysvětluje Novák.

Může se však také stát, že si vás na úřad pozvou k projednání jednoho přestupku a přidruží se k tomu další. To pak můžete dostat několik bodů najednou, ale opět o nich musíte vědět.

Pozor, policie vám počet bodů za přestupek říkat nemusí

Pokud vás policista přistihne při přestupku přímo na silnici, není povinen vám sdělit, že například za 25kilometrové překročení rychlosti automaticky dostáváte také tři trestné body navíc s podmínkou, že pokud to během roku zopakujete, přijdete o řidičské oprávnění.

„Nemáme za úkol řidičům říkat, kolik dostanou za přestupek bodů. To je práce magistrátu. My je poučíme, jaký přestupek spáchali a že ho případně nesmějí spáchat znovu,“ přibližuje podpraporčík David Lancz, řekněme, dobrou policejní vůli. Proto je dobré se raději v takových případech zeptat.

Pokud si nejste jisti, pak existují možnosti, jak zjistit stav svého bodového konta. „Lze to zjistit prostřednictvím výpisu na obecním úřadě nebo řidič může o něj zažádat na pobočkách Checkpointu.“

Každý bod má platnost 12 měsíců a v případě, že se za tu dobu nedopustíte dalšího přestupku, jsou vám body odepsány, ovšem pouze do počtu čtyř. Další zase za rok, nebo si je můžete odepsat pomocí kurzů bezpečné jízdy.

„Na základě tohoto kurzu dostanu osvědčení, které předložím na obecním úřadě, a na jeho základě mi budou do tří pracovních dnů odečteny tři body,“ konstatuje Novák.

Díky těmto průběžným odečtům se nedá říct, kolik řidičů bylo nějakým bodem během téměř šesti let potrestáno. Průměrně je každý měsíc v bodovém systému kolem šesti set tisíc řidičů, tedy zhruba deset procent. Celkem 35 tisíc lidí se za tu dobu vybodovalo a dlužno říct, že z nich pak jen každý sedmý nasbíral opět nějaký bod.

autor: evk
Spustit audio