24. září  2009  rubrika: Tituly - vážná hudba

Prima sonata - Jan Novák

Jan Novák - Prima sonata - Foto: Nakladatelství ČRo

Jan Novák - Prima sonataFoto: Nakladatelství ČRo

Prima Sonata je dílo z pozdního kompozičního období Jana Nováka, věnované jeho ženě, pianistce Elišce Novákové. Zajímavá je paralela ke klavírní sonátě Bohuslava Martinů - First Sonata - po které také nenásleduje další dílo této formy pro sólový klavír. Prima Sonata, v klasickém stylu a o třech větách, je zároveň dílem zcela osobitým a jedinečným jako ostatně všechna klavírní díla Jana Nováka, která jsou mezi sebou odlišná a nesrovnatelná i při používání do určité míry stejného hudebního jazyka.

Poznatky k tomuto dílu podávám z úhlu nadšené interpretky: v klavírní sonátě se skladateli podařilo sjednotit pozemské s nebeským, vyprávět o jarní bujarosti, převratech a bloudění života i o slávě nadpozemské v jasných záblescích věčnosti. Přitom je zřejmý křesťansko-humanisticky školený skladatelův vyrovnaný postoj k životu i jeho pomíjivosti; interpret se může podílet na vyzrálosti této skladby a sdílet se skladatelem božský původ hudby. Dora Novak-Wilmington 

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů 

 

obsazenípfte
materiálpart
nakl.č.R 182
cena195,- Kč

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas