Za 12 bodů k psychologovi

11. červenec 2011

Pro mnohé je až překvapivě snadné nasbírat 12 trestných bodů a přijít na rok o řidičský průkaz. Nejčastěji sbíráme body za překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h nebo za jízdu bez pásů. Oba přestupky jsou za dva body, takže je stačí spáchat šestkrát a chodíme pěšky. Snazší je tedy o řidičák přijít než ho potom získat zpět. A od 1. srpna to bude ještě těžší.

Po dosažení 12 bodů ztrácíme odbornou způsobilost a do pěti dnů od obdržení výzvy jsme povinni odevzdat řidičský průkaz, který je dokladem, jenž ji prokazuje. Řídit nesmíme po dobu 12 měsíců a neplatí, jak je obecné povědomí o trestech, že můžeme po polovině požádat o prominutí zbytku trestu.

„Pokud jde o dosažení celkového počtu 12 bodů, lhůta jednoho roku je absolutní a nedá se žádným způsobem zkrátit. Tím se liší od sankce, neboť bodový systém není v pravém slova smyslu trestem nebo sankcí za přestupek nebo trestný čin, ale za určitou recidivu,“ vysvětluje právník Jan Kněžínek.

Za volant tedy usedneme nejdřív za rok, ale to neznamená, že přesně po uplynutí 365 dní, v přestupném roce 366, budeme moct hned řídit. Už nyní bylo potřeba minimálně úspěšně složit závěrečnou zkoušku v autoškole, od 1. srpna bude ještě těžší usednout znovu za volant.

„Po uplynutí ročního trestu je nutné nejprve navštívit dopravního psychologa a podrobit se vyšetření, o kterém psycholog vydá lékařský posudek. Poté musíme navštívit svého praktického lékaře, který vydá posudek o zdravotní způsobilosti, a teprve potom můžeme jít do autoškoly a přihlásit se k přezkoušení z odborné způsobilosti.“

Právě psychologické vyšetření je novinkou, která by měla značně ztížit návrat za volant notorickým psychopatům a agresorům. „Obecně platí, že smyslem dopravně psychologického vyšetření je odhalit patologické osobnosti, které mají sklon k porušování zákona a které mohou být rizikem pro ostatní účastníky v rámci provozu na silničních komunikacích.“

Zkušenost ze sousedního Německa říká, že těmito testy neprojde tři až pět procent řidičů. Ti pak prostě legálně nebudou moct řídit. Psychotesty budou povinné už pro všechny, kteří se takzvaně vybodovali i před nabytím účinnosti zákona, tedy o řidičák přišli ve druhé polovině loňského roku nebo letos, a budou se chtít vrátit za volant po 1. srpnu. Ti si prostě budou muset najít psychologa, který jejich návrat za volant posvětí.

„V prvním roce to bude znamenat zazvonit u dveří kteréhokoliv psychologa – ovšem otázkou je, bude-li ochoten vyšetření provést. Po uplynutí určitého přechodného období dojde k výraznému zpřísnění a od roku 2012 toto budou moct provádět pouze psychologové, kteří budou mít akreditaci od ministerstva dopravy. To mimo jiné vyžaduje postgraduální vzdělání v oboru dopravní psychologie.“

Vzhledem k tomu, že za volant bude chtít usednout potrestaný hříšník, vše si bude hradit sám. „Pokud jde o poplatek za provedení dopravně psychologického vyšetření, je nutné říct, že to je na soukromě právní bázi. Stát sice říká, že má být provedena určitá činnost, ale já jdu za psychologem jako za soukromníkem, takže je to ryze na komerční bázi. Ceny se tedy mohou lišit: vyšetření může stát tisíc korun, ale také tři, nebo pět tisíc,“ vysvětluje Jan Kněžínek. To platí i o případné zkoušce v autoškole nebo o potvrzení o zdravotní způsobilosti, které budeme k návratu za volant po vybodování od 1. srpna potřebovat.

Dosažení 12 bodů se nám tedy kromě pokut prodraží i dodatečně.

autor: pgj
Spustit audio