Domluva je možná, ale...

3. srpen 2011

Na počátku tohoto týdne se pro řidiče odehrála malá revoluce. Po 61 měsících byl změněn bodový systém a byly upraveny výše bodů za jednotlivé přestupky. Současně s tím však byly upraveny i výše pokut za některé přestupky. Změna byla na první pohled v zákoně nenápadná, ale ve svém důsledku o to významnější.

Do zákona se totiž po více než pěti letech vrátilo jedno nenápadné slovíčko, konkrétně předložka, která zcela mění způsob stanovování výše blokových pokut. „Dochází ke změně, která je na první pohled sice obtížně rozpoznatelná, ale poměrně zásadní. V zákonu totiž přibylo kouzelné slovíčko ‚do‘ u výše pokut. Zatímco dnes platilo, že za určitý přestupek se ukládala pokuta tisíc, nebo dva tisíce korun, nově bude možné uložit pokutu do této sumy, tedy i pokutu, která bude nižší než tato absolutní částka, jež bude tedy nově maximem možné pokuty,“ vysvětluje právník Jan Kněžínek.

Pokuta „od-do“ však nemůže být udělena za přestupky, za které je možné udělit zákaz řízení. To je například i za nesvítící světla na levé straně vozidla, příliš prasklé čelní sklo, nečitelnou nebo chybějící registrační značku, samozřejmě jakékoliv množství alkoholu nebo drogy, řízení bez profesního průkazu nebo bez posudku zdravotní způsobilosti, dále výrazné překročení rychlosti a tak dále. V ostatních případech máme šanci vyřešit vše na místě.

„Všechny přestupky, za které se zákaz činnosti neukládá, je možné projednat v blokovém řízení – zpravidla je může projednat policista, některé z nich strážník obecní policie. V takovém případě bude platit zákonné rozpětí od jedné koruny do zákonem předpokládané maximální sazby.“

Tyto přestupky lze tedy vyřešit i takzvanou domluvou. Zákon však zároveň říká, že u přestupků, za které současně dostaneme nějaký bod, nemůže být upuštěno od sankce, což lze vyložit tak, že alespoň nějaká pokuta být udělena musí. „Domluva není trestem, to je neformální vyřízení věci, které nemá povahu sankce. V zákonu sice je ustanovení, že přestupky nelze vyřešit napomenutím, tedy že nelze ustoupit od sankce, ale protože toto je specifický institut a není to institut upuštění od uložení sankce, podle mého názoru domluva možná bude, byť zákonodárce chtěl zřejmě stanovit něco jiného, ale v normativním textu se mu to zcela nepodařilo.“

Bude tedy záležet na policistovi, jak posoudí nebezpečnost našeho přestupku, a to i u takového nešvaru, jakým je překračování rychlosti, ale jen do určité míry. „Mezi přestupky, které lze vyřešit blokovou pokutou do určité části, spadá například překročení rychlosti s výjimkou toho extrémního. Půjde-li o překročení v obci o méně než 20 km/h, bude ukládána bloková pokuta do tisíce korun, ale pokud bude rychlost překročena o více než 20 km/h, ale o méně než 40 km/h, bude ukládána bloková pokuta do 2,5 tisíce korun.“

Domluva bude možná i u dalších přestupků. „Za držení telefonního přístroje v ruce má být ukládána pokuta do tisíce korun, v případě projetí na červenou, tedy nerespektování červeného signálu stůj, bude udělována pokuta do 2,5 tisíc korun v blokovém řízení,“ konstatuje Jan Kněžínek. Týká se to však i nedání přednosti nebo nedání přednosti chodci, porušení zákazu předjíždění a tak dále.

Jak vyváznout s domluvou? Chovat se slušně a v případě, že jsme si svého prohřešku vědomi, chybu uznat. Když nikoho neohrozíte, policista opravdu může udělit pokutu co nejnižší. Ovšem je třeba mít na paměti, že to tak být nemusí. Naopak nejenže nám může dát její maximální výši, ale může nás poslat i do správního řízení, kde je sankce vždy ještě vyšší.

autor: pgj
Spustit audio